Obec Malcov

Obecný úrad:

Starosta obce:

JUDr. Stanislav Gernát
Úradné hodiny na OcÚ:
Pondelok 7.30 - 16.00 hod.
Utorok 7.30 - 16.00 hod.
Streda 7.30 - 16.30 hod.
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 - 13.00 hod
Kontakty:
Obecný úrad
Hlavná č. 130
086 06 Malcov
Telefón:
054 / 4796235 - OcÚ
054 / 4884616 - OcÚ
054 / 4884617 - matrika
054 / 4796286 - materská škola
Fax:
054 / 4796235

Aktuality:

RSS aktualít
ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 9.5.2016

Anna Servická v Malcove pre mamičky

Vždy, keď som potrebovala objať, mala si otvorenú náruč. Keď som potrebovala priateľa, tvoje srdce to pochopilo. Keď som potrebovala lekciu, boli tvoje nežné oči prísnymi. Tvoja sila a láska ma viedla a dala mi krídla, aby som mohla lietať… (Sarah Malin)  Milé naše ...

POLITIKA dátum pridania: 20.5.2016

VZN č. 8/2016 - návrh

Návrh VZN č. 8/2016 o dodržiavaní verejného poriadku, čistoty a ochrany prírody a krajiny  

OZNAMY dátum pridania: 17.5.2016

Hornotopliansky jarmok – výzva

Dňa 18. júna 2016  MAS Horná Topľa organizuje 2. ročník Hornotoplianskeho jarmoku, ktorý sa bude konať v obci Gerlachov. Jedná sa o kultúrno-spoločenskú akciu, ktorej cieľom  okrem iného je aj prezentácia jednotlivých obcí ...

FINANCIE dátum pridania: 16.5.2016

Záverečný účet obce - 2015

Záverečný účet obce - 2015

POLITIKA dátum pridania: 13.5.2016

Návrh VZN č. 7/2016

Návrh VZN č. 7/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Obce Malcov  

ŠKOLSTVO dátum pridania: 2.5.2016

Voľné pracovné miesto

Základná škola Malcov, Malcov 16, 086 06 Malcov     ponúka  voľné pracovné miesto: učiteľa anglického jazyka  pre nižšie sekundárne vzdelávanie    Kvalifikačné predpoklady – požadovaný ...

POLITIKA dátum pridania: 4.4.2016

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2016

           Vážení občania,   príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 8.3.2016

Plynofikácie obce

Oznamujeme obyvateľom obce, že v rámci 2. etapy plynofikácie obce Malcov je možnosť zriadenia plynofikácie rodinného domu u tých, ktorí doposiaľ tak neurobili. Podrobný postup zriadenia plynofikácie rodinného domu TU. Záujemcovia o bližšie ...

POLITIKA dátum pridania: 7.3.2016

Výsledky volieb do NR SR 2016

Výsledky volieb do NR SR 2016

ŠKOLSTVO dátum pridania: 2.3.2016

Výzva na voľby členov Rady školy pri MŠ v Malcove

Obec Malcov, Hlavná 130, 086 06 Malcov Č.p.:  ...

AKTUALITY dátum pridania: 22.2.2016

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

  Obec   Malcov  zverejňuje   v zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov       oznámenie o zámere prenajať nehnuteľný majetok Obce Malcov   z dôvodu ...

AKTUALITY dátum pridania: 28.12.2015

Pesničky pri Betleheme

     Podvečer s pesničkami pri slamenom Betleheme vznikol z iniciatívy samotných občanov. Krásny slamený Betlehem je dielom zručných rúk pána Jána Jakuba, umeleckým menom "Janek Orlovský".      V prvý sviatok ...

AKTUALITY dátum pridania: 22.12.2015

Šťastné a veselé Vianoce 2015

Vážení spoluobčania,        tak, ako sa strieda deň s nocou, či ročné obdobia, striedajú sa v živote človeka dni pekné s tými, ktoré nie sú najkrajšie. Každý z nás chápe, že čas nezastavíme, ...

AKTUALITY dátum pridania: 6.12.2015

Mikuláš

Príchod Mikuláša   Celý deň v napätí čakali sme na darčeky. Modlitbou sme ťa privolali a obdarení sme tebou boli. Stromček si nám rozsvietil, detské očká rozžiaril.       Mikuláš   Mikuláš, ty si ...

OZNAMY dátum pridania: 9.12.2015

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   obecmalcov@mail.t-com.sk  

OZNAMY dátum pridania: 4.12.2015

VZN o miestnej dani z nehnuteľností 1/2015

VZN č. 1/2015

OZNAMY dátum pridania: 2.12.2015

Chodci - bezpečne cez cestu!

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejov V Ý Z V A   Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako ...

POLITIKA dátum pridania: 19.11.2015

Voľby do NR SR - 5. marec 2016

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR   Informácie pre voliča

ŠKOLSTVO dátum pridania: 6.11.2015

Ľúbime Vás babka a dedko

        23.10.2015 pozvali deti do našej MŠ svojich starých rodičov. Vyzdobili sme jedáleň a deti vystúpili s kultúrnym programom. Mladšie deti natešene prednášali riekanky, básničky, spievali piesne a zatancovali ...

OZNAMY dátum pridania: 29.6.2015

Chodci - bezpečne cez cestu!

Chodci - bezpečne cez cestu! - článok

OZNAMY dátum pridania: 24.6.2015

Odpady - druhé upozornenie

Upozornenie      Obecný úrad Malcov opakovane upozorňuje obyvateľov obce, ako aj ostatné osoby zdržujúce sa na území obce, že problematika nakladania s odpadmi je upravená zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 9.6.2015

Plán rozvoja obce - výzva

Vážená pani, Vážený  pán                 nasledujúci dotazník tvorí súčasť pripravovaného rozvojového dokumentu "Program rozvoja obce" našej obce Malcov na roky 2015 - 2022. ...

OZNAMY dátum pridania: 26.5.2015

UPOZORNENIE

U P O Z O R N E N I E ! Vážení občania,      Zákon č. 223/2001 Z.z.  o odpadoch v znení neskorších predpisov   a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malcov č. 3/2007 upravujú problematiku ...

ŠKOLSTVO dátum pridania: 14.5.2015

170 rokov základného školstva v Malcove

Život každého jednotlivca, obce ale aj celej spoločnosti nepochybne ovplyvňuje vzdelávanie. Škola je stánkom rozvoja, škola je miestom stretnutia, v škole sa stávame plnohodnotnými ľuďmi, nachádzame tu smer aj smerovky na cestu životom. V Malcove, jednej ...

AKTUALITY dátum pridania: 21.4.2015

Deň Zeme

D E Ň    Z E M E   „Svet je krásny a stojí za to o neho bojovať.“      Ernest Hemingway        Tento  krásny citát nositeľa Nobelovej ceny sa stáva aktuálnym práve v týchto ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 6.2.2015

Protipovodňové opatrenia v obci - oznámenie

Rozhodnutím Ministerstva ŽP SR zo dňa 22.1.2015 žiadosť obce Malcov o nenávratný finančný príspevok z operačného programu ŽP s názvom „Malcov  – protipovodňové opatrenia v obci“  nebola schválená z dôvodov ...

AKTUALITY dátum pridania: 18.2.2015

Poďakovanie

Vážení spoluobčania,      Malcovská "obecná zabíjačka"  je v čase písania tohto príspevku už minulosťou. Je však dôvod sa k nej vrátiť, pretože všetkým, ktorí osobne prispeli k zdarnému priebehu celého procesu ...

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 4.4.2015

30.marec 2015

      Samotným názvom článku je daná  skutočnosť, že  tento  deň zostane zapísaný v histórii obce Malcov, ako deň, na konci ktorého mnohých obyvateľov obce pred večerným zaspávaním  zobudili ...

ŠKOLSTVO dátum pridania: 28.3.2015

Deň učiteľov

„Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž rád. Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí.“ Ján A. Komenský Pri  príležitosti „DŇA ...

OZNAMY dátum pridania: 25.3.2015

Ochrana pred požiarmi

            Vážení občania,  príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním ...

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 25.2.2015

Výročná členská schôdza ZO JDS

Vždy začiatkom roka majú výbory ZO JDS plné ruky práce s prípravou výročných členských schôdzí. Aj naša organizácia, ktorá má 61 členov, v nedeľu  22. februára 2015 mala schôdzu, na ktorej hodnotila svoju ...

POLITIKA dátum pridania: 9.2.2015

Referendum 2015 - výsledky v obci Malcov

Výsledky hlasovania  v obci Malcov   Počet oprávnených občanov zapísaných do zoznamu  na hlasovanie ...................... 1098 Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky ........................... 510 Počet ...

OZNAMY dátum pridania: 17.1.2015

Žiadosť o trpezlivosť pri aktualizácii stránky

K dnešnému dňu sa nám nepodarilo získať hlavné prístupové meno a heslo k administrácii domény malcov.sk. Žiadame preto o trpezlivosť  návštevníkov stránky našej obce. Zatiaľ  z horeuvedených dôvodov nedokážeme ...

AKTUALITY dátum pridania: 29.12.2014

Novoročné prianie

Vážení spoluobčania,      pokusy o pochopenie času boli v minulosti po dlhú dobu predovšetkým doménou filozofov a vedcov, neskôr astronómov... Na zmysel času existuje množstvo odlišných pohľadov. Pokúsme sa chápať v ...

AKTUALITY dátum pridania: 8.1.2015

Volejbalový turnaj o pohár starostu obce Malcov

Počas vianočných sviatkov naši malcovskí volejbaloví športovci opäť nezaháľali. Pod vedením poslanca Róberta Džundu zorganizovali už 4.ročník Volejbalového turnaja o pohár starostu Obce Malcov. Súťaž sa uskutočnila 27.12.2014. Zúčastnilo ...

OZNAMY dátum pridania: 23.12.2014

Zmena úradných hodín pre verejnosť

Starosta obce oznamuje všetkým občanom, že úradné hodiny z dôvodu konania inventúry na OcÚ  sú upravené pre verejnosť ...

AKTUALITY dátum pridania: 15.12.2014

Zostatok finančných prostriedkov k 15.12.2014

Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 15.12.2014 ... 137.617,53 € 20. decembra 2014 bude na bežný účet obce prijatá platba podielových daní za mesiac december 2014 vo výške 36.524,- €  

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 5.12.2014

Protipovodňové opatrenia v obci Malcov – doplnenie projektu

Dňa 16. septembra 2014 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 3.295.000,- € čo predstavuje 95 % celkových nákladov na projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Malcov“ na úpravu toku Večný potok v dĺžke 2,3 ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 27.11.2014

Merače rýchlosti BX-1

Získaním dotácie z Úradu vlády SR na projekt „Bezpečnosť cestnej premávky“  boli nainštalované v našej obci  2 kusy verejnoprospešných zariadení – meračov rýchlosti BX-1, ktoré informujú vodičov ...

POLITIKA dátum pridania: 18.11.2014

Komunálne voľby 2014 – výsledky

Počet osôb zapísaných  v zozname voličov: 1119 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 724 Počet odovzdaných obálok: 724 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ:  706 Počet platných hlasovacích ...

ŠKOLSTVO dátum pridania: 12.11.2014

Nový detský nábytok a interaktívna tabuľa v MŠ Malcov

V rámci modernizácie edukačného procesu bola do MŠ Malcov zakúpená interaktívna tabuľa s počítačom a softvérom pre výučbu detí. Taktiež bol zakúpený detský nábytok, sedačky a pomôcky na hranie – ...

ŽIVOT V OBCI 2014 dátum pridania: 4.11.2014

Október - mesiac úcty k starším

Pri príležitosti  „Októbra – mesiaca úcty k starším“ sa v sobotu 25. októbra 2014 uskutočnilo slávnostné posedenie so staršími občanmi obce Malcov. Na posedenie prijal pozvanie aj Ing. Juraj Philippi, podpredseda OO JDS ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 27.10.2014

Bezpečnosť cestnej premávky – schválenie projektu

Vypracovaním a podaním projektu obcou Malcov na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v našej obci, Úrad vlády SR dňa 10.10.2014 schválil žiadosť o poskytnutie dotácie na zakúpenie a nainštalovanie 2 ks verejnoprospešného zariadenia ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 1.9.2014

Protipovodňová ochrana Večného potoka

      Vyhlásením výzvy v auguste 2014 z operačného programu Ministerstva životného prostredia  obec Malcov podala projekt „Malcov protipovodňové opatrenia v obci -  úprava Večného potoka“.  Účelom projektovej ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 5.8.2014

Výzva Enviromentálneho fondu

Výzva Enviromentálneho fondu : L1 – zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Obec Malcov v spolupráci s architektonickým ateliérom Lakata vypracovala a podala projekt „Stavebná úprava ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 13.10.2014

Chodníky v obci

Pokračovanie plynofikácie a rekonštrukcia chodníkov na vyšnom konci obce a výstavba chodníkov na Rybnianskej ulici. (foto)

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 4.9.2014

Malcovský hlásnik 2/2014

Malcovský hlásnik 2/2014

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 14.8.2014

Ponuka obecných nájomných bytov na prenájom

   Ponuka obecných nájomných bytov na prenájom  Obec Malcov ponúka na prenájom obecné nájomné byty v novostavbách dvoch bytových domov, ktoré sa nachádzajú pri ZŠ Malcov. V bytových domoch sú 3 ...

AKTUALITY dátum pridania: 22.5.2014

Ako sa chrániť pred kliešťom

Ako chrániť pred kliešťom deti Ako chrániť pred kliešťom verejnosť

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 14.5.2014

Deň matiek

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú všetky mamky, staré mamky a ostatných občanov obce na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 18. mája 2014 o 14.00 hod. v sále kultúrneho domu ...

POLITIKA dátum pridania: 31.3.2014

Hlasovanie vo volebnom okrsku Malcov - II. kolo

Výsledky  hlasovania vo volebnom okrsku Malcov   Počet oprávnených voličov ...    1080 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ...  561 Počet odovzdaných obálok .... 561 Počet platných hlasov spolu ... 552     Počet ...

AKTUALITY dátum pridania: 28.3.2014

Ochrana lesov pred požiarmi

             Vážení občania,   príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním ...

ŠKOLSTVO dátum pridania: 26.3.2014

Vítanie jari

My Morenu nesieme a do vody hodíme, heš Morena, heš. My Morenu vyzlečme a do vody ju hoďme, heš Morena, heš.    21. marca.2014 sa deti z materskej školy rozlúčili so zimou tak, že v sprievode dedinou niesli k potoku Morenu - symbol zimy. Tam jej zarecitovali a zaspievali, vyzliekli ...

POLITIKA dátum pridania: 17.3.2014

Hlasovanie vo volebnom okrsku Malcov - I. kolo

Výsledky  hlasovania vo volebnom okrsku Malcov   Počet oprávnených voličov ...    1088 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky ...  419 Počet odovzdaných obálok .... 419 Počet platných hlasov spolu ... 417     Počet ...

ŽIVOT V OBCI 2014 dátum pridania: 14.3.2014

Obecná fašiangová zabíjačka 2014

 V piatok 21. februára 2014 sa pri kultúrnom dome v Malcove začala obecná fašiangová zabíjačka naživo. V sobotu 22. februára 2014 o 16.00 hod. začali prichádzať do sály kultúrneho domu prví ochutnávači. Bolo pripravených cca 600 ...

AKTUALITY dátum pridania: 25.2.2014

DEŇ RODINY NA ĽADE - pozvánka

Už po tretíkrát sa organizuje na bardejovskom zimnom štadióne akcia “DEŇ RODINY NA ĽADE”. Tento rok sa bude konať 8. marca v čase od 13:30 do 16:30 (vstup je voľný).

AKTUALITY dátum pridania: 25.2.2014

Deň otvorených dverí v MŠ - pozvánka

Riaditeľka materskej školy v Malcove pozýva rodičov s deťmi na „ Deň otvorených dverí v našej materskej škole“ Kedy?   5.marca 2014 od 8.00 do 16.00 hod. Dôvod: Zápis detí do MŠ na školský rok 2014/2015

OZNAMY dátum pridania: 31.1.2014

Výzva OR PZ Bardejov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bardejove Výzva   Zima je špecifickým obdobím  pre účastníkov  cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako ...

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 2.1.2014

Vítame Nový rok 2014

Občania obce Malcov sa prišli pred kultúrny dom  rozlúčiť s rokom 2013. Prítomným sa prihovoril starosta obce Ján Bľanda. Ohňostrojom a novoročným prípitkom  všetci spoločne privítali Nový rok 2014.  foto

ŽIVOT V OBCI 2013 dátum pridania: 29.10.2013

Október - mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, krásu rozmanitých farieb, s úctou sa obraciame k občanom skôr narodeným. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 26. októbra 2013 uskutočnilo slávnostné posedenie, na ...

POLITIKA dátum pridania: 24.10.2013

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013

Volebný obvod č. 1 - Bardejov Kandidáti na predsedu: http://www.po-kraj.sk/files/samosprava/volby/volby_2013/kandidati/kandidati-predsedu-osk2013_700_h.pdf   Kandidáti na poslancov: http://www.po-kraj.sk/files/samosprava/volby/volby_2013/kandidati/kandidati-poslancov-osk2013_701_h.pdf   Aktuality: ...

AKTUALITY dátum pridania: 7.10.2013

Zrušenie bankomatu SLSP v obci Malcov

1. Výpoveď SLSP 2. Žiadosť obce Malcov  o ponechanie bankomatu 3. Odpoveď SLSP na žiadosť obce Malcov

AKTUALITY dátum pridania: 29.7.2013

Byty na prenájom - ponuka

Obec Malcov   ponúka na prenájom obecné nájomné byty v novopostavenom bytovom dome:   3 trojizbové byty o výmere 68,80 m² 2 dvojizbové byty o výmere 51,13 m² 1 jednoizbový byt o výmere 39,13 m²  ...

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 12.7.2013

Ocenenie žiakov a učiteľov ZŠ za reprezentáciu školy a obce - jún 2013

20. júna 2013 v obradnej sieni obecného úradu prijal starosta obce Ján Bľanda najúspešnejších žiakov Základnej školy v Malcove, ktorí reprezentovali školu a obce v okresných, obvodových, krajských, celoslovenských ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 22.4.2013

Obecné nájomné byty

       Obecné zastupiteľstvo v Malcove v roku 2010 schválilo výstavbu dvoch obecných nájomných bytových jednotiek. Vypracovaním projektovej dokumentácie, vybavením stavebného povolenia, podaním žiadosti na ...

AKTUALITY dátum pridania: 20.7.2010

Rozpracované projekty Obce Malcov

O b e c    M a l c o v       Rozpracované projekty na roky 2011 - 2014     Názov projektu Realizácia   Plynofikácia obce Malcov       -         žiadosť obce o napojenie ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 7.12.2012

Rozvoj obce v rokoch 2007 - 2012 (zdroje EÚ, ŠR SR a vl. zdroje)

O b e c    M a l c o v   Schválené a realizované projekty  roky 2007 - 2012  z fondov Európskej únie, Štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov obce   Názov ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 7.12.2012

Rozvoj obce v rokoch 2007-2012 (vlastné zdroje)

O b e c    M a l c o v   Realizované akcie roky 2007 – 2012 z vlastných zdrojov obce   Názov akcie/projektu Termín realizá- cie Náklady na akciu €   Asfaltovanie chodníkov pri KD ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 28.3.2013

Plynofikácia obce Malcov

Po dlhých rokoch čakania a vybavovania sa aj v našej obci Malcov (tretia najväčšia v okrese Bardejov s počtom obyvateľov) začala realizácia  plynofikácie obce. Po  štyroch rokoch (2008 – 2011) prípravy a projektovania (dovtedy obec projekty nemala) ...

ŽIVOT V OBCI 2013 dátum pridania: 15.2.2013

Fašiangová zabíjačka 2013

V piatok 8. februára 2013 o 10.00 hod. sa začala štvrtá obecná fašiangová zabíjačka pri kultúrnom dome. Zabíjačku naživo si prišli pozrieť občania obce. V sobotu 9. februára 2013 o 16.00 hod. sa v kultúrnom dome začala ...

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 4.1.2013

Vítanie nového roku 2013

Silvestrom sme ukončili rok 2012. Ohňostrojom, novoročným prípitkom a príhovorom starostu obce Jána Bľandu sme privítali nový rok 2013. (foto)

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 16.11.2012

Posedenie pri príležitosti úcty k starším

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo znamenajú roky ... i jeseň života. Ide najmä o bohaté životné skúsenosti, múdrosť, ale hlavne možnosť povedať si: žil som tak, ako som mohol, a konal tak, ako som chcel, aby iní konali. V tom spočíva zmysel ...

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 9.11.2012

Životné jubileum 100 rokov - Mikuláš Jaščur

Málo ľudí vo svete sa dožije  krásneho vysokého veku. Len niekoľko ľudí si svet váži tak, že ich nechá po sebe kráčať 100 a viac rokov. Teší nás, že aj pán Mikuláš Jaščur ako občan obce Malcov sa dožil 3. novembra ...

OZNAMY dátum pridania: 14.8.2012

Oznam

Obvodný pozemkový úrad Bardejov ako príslušný správny orgán bude vykonávať kontrolu  zameranú na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, to znamená kontrolu nepokosených plôch, čiže zaburinenosť pozemkov v obci aj mimo ...

ŽIVOT V OBCI dátum pridania: 6.7.2012

Súťaž vo varení guláša

V opojení radosti a slnečných lúčov sa v sobotu 30. júna 2012 začala v Malcove kultúrno-spoločenská akcia obce Malcov spojená so súťažou vo varení guľáša.             Všetko sa začalo  ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 18.6.2012

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Malcov - informačná tabuľa

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Malcov - informačná tabuľa 

ŠPORT dátum pridania: 5.6.2012

Úspechy nádejnej mladej športovkyne z Malcova

Milí návštevníci našej stránky,keď Pán Boh rozdával talent, u Cingeľových asi pobudol dlhšiu dobu. Všetky deti sú veľmi talentované a nadané v mnohých smeroch. Krátko by sme Vám chceli predstaviť Martinku, reprezentantku ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 25.5.2012

Modernizácia verejného osvetlenia v obci

Podpisom zmluvy medzi Ministerstvom hospodárstva SR zastúpeným PhDr. Jurajom Miškovom - ministrom a Obcou Malcov zastúpenou Jánom Bľandom - starostom obce, zo dňa 28. marca 2012, naša obce získala finančné prostriedky z Európskych fondov ...

POLITIKA dátum pridania: 3.10.2011

List predsedu ZMOS

Jozef  DVONČ predseda ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKABEZRUČOVA 9, 811 09 BRATISLAVAtel.: 02/529 622 56       fax: 02/529 642 56    Vážení obyvatelia miest a obcí,            poslaním miestnej ...

AKTUALITY dátum pridania: 17.6.2011

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Po 33 rokoch sa v apríli 2011 uskutočnila prvá etapa rekonštrukcie budovy a sály kultúrneho domu. V rámci rekonštrukcie sa previedla výmena elektroinštalácie, výmena všetkých stropných a bočných svietidiel, montáž ...

AKTUALITY dátum pridania: 3.12.2010

Poďakovanie

Vážení spoluobčania, milí Malcovčania, ďakujem Vám za dôveru, ktorú ste mi prejavili v komunálnych voľbách na funkciu starostu obce. Úprimne ďakujem všetkým, ktorí mi dali svoj hlas a zároveň chcem ubezpečiť všetkých občanov ...

POLITIKA dátum pridania: 28.11.2010

Výsledky volieb 27.11.2010

  Počet osôb zapísaných v zozname voličov     ..........................1069 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky     ............................770 Počet odovzdaných obálok   ...

FINANCIE dátum pridania: 20.7.2010

Schválené a realizované projekty Obce Malcov od roku 2007 z fondov EÚ a ŠR SR

Schválené a realizované projekty od r. 2007  z fondov Európskej únie,   Štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov obce     Názov projektu   Termín realizácie   Náklady na ...

FINANCIE dátum pridania: 20.7.2010

Realizované akcie Obce Malcov od roku 2007 z vlastných zdrojov obce

Realizované akcie r. 2007 - 2010 z vlastných zdrojov obce  Názov akcie/projektu Náklady na akciu € Asfaltovanie chodníkov pri KD a MŠ 14.121,50 Výmena okien a dverí na OcÚ + spoluúčasť pri zriadení ...

AKTUALITY dátum pridania: 18.5.2009

Výzva na predkladanie ponuky-verejné obstarávanie - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malcov

Výzva na predkladanie ponuky -  verejné obstarávanie "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Malcov" (viď.priloha) Zverejnené dňa 18.05.2009 OcÚ Malcov.

AKTUALITY dátum pridania: 23.9.2009

Dotácia na rekonštrukciu verejného rozhlasu

Na základe podaného projektu Ministerstvo financií SR schválilo a poskytlo dotáciu na "Rekonštrukciu verejného rozhlasu" v obci Malcov vo výške 13.280,- € (400.073,28 Skk). viď. oznámemie MF SR Jedná sa už v poradí o štvrtú ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 11.3.2009

Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku Poskytovateľ:    Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave Konajúci:          Ing. Marián Janušek – minister ...

ROZVOJ OBCE dátum pridania: 29.5.2009

Eurofondy-Rekonštrukcia a nadstavba požiarnej zbrojnice v obci Malcov

Obec Malcov získala z Regionalného operačného programu ďalší nenavratný finančný príspevok vo výške 265 551,35 Euro (7 999 991 Sk) na rekonštrukciu a nadstavbu požiarnej zbrojnice v obci Malcov.

Reportáže:

KULTúRNE UDALOSTI dátum pridania: 12.1.2010

Vítanie nového roku 2010

Nový rok 2010 niektorí občania našej obce privítali  vystreľovaním svetlíc /obecným ohňostrojom/pred kultúrnym domom. (foto) 

KULTúRNE UDALOSTI dátum pridania: 22.12.2009

Vianoce 2009 v MŠ

Kdesi v diaľke v bielej hore, zopár krokov od lesa, rastie nežný štíhly stromček, ľahulinko kýve sa.   Raz si stromček trochu zdriemol. Mráz ho štípal – zobuď sa! A teraz vám vyrozprávam vianočný sen stromčeka.   Týmito veršami sa začínala vianočná ...

Obecná knižnica:

Hodiny pre verejnosť:

Pondelok:
13.00-16.00

Streda:
11.00-12.00
13.00–16.00

Piatok:
15.00-19.00

Telefón: 054 / 4796114

Najnovšie vo fotogalérii: