Vianočná akadémie 2016

27.12.2016 - Školstvo Autor:

Vianočné sviatky sú pevne zakotvené v živote jednotlivca, rodiny, spoločenstva i národa. Kultové korene Vianoc nachádzame v prapôvodnej roľníckej kultúre v našom regióne, citlivo reagujúcej na prírodný kolobeh ročných období, opakovanie ožívajúcej sa a umierajúcej prírody.  Niet preto divu, že zimný slnovrat, víťazstvo svetla nad tmou, tvoril počiatok našich Vianoc. Ľudia si vyrábali rôzne ochranné predmety na ochranu proti nadprirodzenému. Chceli odohnať zlé sily zo svojho okolia. Samotný slnovrat bol považovaný za začiatok novej etapy. Predchádzali mu početné rituálne úkony, ktoré mali podporiť priaznivý priebeh tejto etapy. U nás na Slovensku  to boli rôzne hry, zábavy, vystupovanie v maskách. V našom regióne  v čase adventu ľudia tajuplne prežívali  takzvané „Stridžie dni“. Tieto adventné a vianočné tradície našich predkov, počnúc Ondrejom až po Nový rok, prezentovali naši žiaci v nedeľu 18. decembra v kultúrnom dome v Malcove vo vianočnom kultúrnom programe pod názvom ,, Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc“ Všetci diváci si prišli na svoje, starší si oprášili svoje spomienky zo svojho detstva a mladší prítomní sa oboznámili s našim nehmotným kultúrnym bohatstvom.

Mgr. Eva Trucková

foto