Voľné pracovné miesto

15.6.2017 - aktualizovane 19.6.2017 - Oznamy Autor:

Základná škola v Malcove, Malcov 16, 086 06 Malcov

 

 

ponúka voľné pracovné miesto:

 

Ø  Učiteľ/ka v špeciálnej triede pre žiakov so zdravotným  postihnutím ISCED I

 

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 

  • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
  • absolvované štúdium špeciálnej pedagogiky


Požadované doklady: 

 

·         žiadosť o prijatie do zamestnania

·         profesijný životopis

·         súhlas so spracovaním osobných údajov

·         overené kópie dokladov o vzdelaní

pracovné miesto na dobu určitú do 31. 08. 2018

 

 

Ø  Učiteľ/ka ISCED II – anglický jazyk

 

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

 

  • Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov


Požadované doklady: 

 

·         žiadosť o prijatie do zamestnania

·         profesijný životopis

·         súhlas so spracovaním osobných údajov

·         overené kópie dokladov o vzdelaní

pracovné miesto na dobu určitú do 31. 08. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Ø  Asistent/ka učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Kvalifikačné predpoklady – požadovaný stupeň vzdelania: 

·      úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou, VŠ vzdelanie 1. stupňa - odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Požadované doklady: 

·         žiadosť o prijatie do zamestnania

·         profesijný životopis

·         súhlas so spracovaním osobných údajov

·         overené kópie dokladov o vzdelaní

 

pracovné miesto na dobu určitú do 31. 08. 2018

 

 

 

 

 

Kontakt:

Základná škola v Malcove, Malcov 16, 086 06 Malcov

Tel: 054/4882123

Mail: zsmalcov@stonline.sk