\"Valali v mesce\"

12.8.2017 - aktualizovane 13.8.2017 - Život v obci Autor: starosta

     Milí občania, obyvatelia obce Malcov,


dňa 20.augusta 2017 o 17.00 hodine (nedeľa) sa v Bardejove - v Kláštornom parku predstaví naša obec spolu s obcami Abrahámovce a Mokroluh v rámci kultúrno-spoločenského podujatia s názvom "VALALI v MESCE", ktoré je pripravované v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom Bardejov (HOS).

     Srdečne pozývame čo  najširšiu verejnosť na toto podujatie, kde sa má možnosť predstaviť  aktívne každý, kto má a chce niečo ponúknuť, aby prezentoval predovšetkým seba a zároveň aj  svoju obec (ľudová remeselnícka výroba, umelecká tvorivosť, čokoľvek čím dokážeme zaujať ).

     Samozrejme, pozvanie patrí všetkým, ktorí síce nemajú vo vienku ľudovú tvorivosť alebo hudobné nadanie, ale chcú prísť podporiť svojou účasťou našu obec.

     Zabezpečený je spoločný odchod z Malcova  autobusom dňa 20.08.2017 o 15:30 h -  zastávka SAD pri Základne škole Malcov.

     Plagát na:  www.hosbardejov.sk

Obec Malcov:

Starosta obce

Obecné zastupiteľstvo

Tech. pozn.: Ak ešte máme záujemcov o aktívnu účasť na tomto podujatí, je ešte čas, prosíme preto záujemcov, aby sa  prihlásili na Obecnom úrade v Malcove osobne alebo aj telefonicky (054 4796235, 0915 496 076). Každý nový aktívny účastník je vítaný.