Mesiac úcty k starším - pozvánka

5.10.2017 - Život v obci Autor:

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

 srdečne pozývame

všetkých starších obyvateľov obce

na slávnostné posedenie

v sobotu 21. októbra 2017 o 15.00 hod.

do kultúrneho domu v Malcove.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.