Voľné pracovné miesto

24.10.2017 - Oznamy Autor: starosta

     Obec Malcov ponúka voľné pracovné miesto :

Pracovné zaradenie :  kurič budova TJ Javorina Malcov.

Platové zaradenie: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pracovný úväzok: 50% počas zimnej vykurovacej sezóny 2017/2018 - pracovná zmluva  (dohoda).

Podmienky (všeobecné): dobrý zdravotný stav (lekárska prehliadka), vzdelanie nie je rozhodujúce, kuričský preukaz pre kotly na tuhé palivo do 100kW.

Nástup:  od 01.11.2017.

Kontakt: OcÚ Malcov - 054/4796235, 0915 496 076 - starosta obce.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť telefonicky alebo osobne na OcÚ Malcov, prípadne priamo u starostu obce na vyššie uvedenom tel. čísle.

 

Stanislav Gernát

starosta