Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku

11.3.2009 - aktualizovane 13.8.2009 - Rozvoj obce Autor: obecný úrad

Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku

Poskytovateľ:    Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR so sídlom v Bratislave

Konajúci:          Ing. Marián Janušek – minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Prijímateľ:        Obec Malcov

Konajúci:          Ján Bľanda – starosta obce

Celkovo poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 1 031 670,71 EUR (31 080 111 SK)

Subjekt v pôsobnosti prijímateľa: Základná škola Malcov – rekonštrukcia ZŠ

Začiatok realizácie projektu:  marec 2009

(viď. zmluva)