Obecné nájomné byty

22.4.2013 - aktualizovane 25.4.2013 - Rozvoj obce Autor:

       Obecné zastupiteľstvo v Malcove v roku 2010 schválilo výstavbu dvoch obecných nájomných bytových jednotiek. Vypracovaním projektovej dokumentácie, vybavením stavebného povolenia, podaním žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania a schválením úveru zo ŠFRB v roku 2011 sa začala výstavba prvej 6-bytovej jednotky, ktorej termín ukončenia je september 2013.

        Po schválení všetkých potrebných náležitosti  sa začalo aj s výstavbou druhej obecnej nájomnej bytovej jednotky  roku 2012.

 

V nájomnej obecnej 6-bytovej jednotke sa nachádzajú byty:

·       3-krát  3-izbový byt o celkovej ploche 68,80 m²

·       2-krát  2-izbový byt o celkovej ploche 51,13 m²

·       1-krát  1-izbový byt o celkovej ploche 39,13 m²

 

   Záujemcovia o obecné nájomné byty si môžu podať žiadosť o pridelenie bytu na adresu:

Obecný úrad

Hlavná 130

086 06  Malcov

 foto - b.j. č. 1                        VZN č. 1/2011 o podmienkach prenájmu ONB

 foto - b.j. č. 2