Október - mesiac úcty k starším

29.10.2013 - Život v obci 2013 Autor:

Každoročne v mesiaci október, keď príroda naberá krásu jesene, krásu rozmanitých farieb, s úctou sa obraciame k občanom skôr narodeným.

Pri tejto príležitosti sa v sobotu 26. októbra 2013 uskutočnilo slávnostné posedenie, na ktoré prijali pozvanie predsedníčka OR JDS v Bardejove Mgr. Anna Petričová, duchovný otec malcovskej farnosti Mgr. Ján Pavlík a duchovný otec lenartovskej farnosti Mgr. Marcel Štalmach. Starším spoluobčanom sa prihovoril starosta obce Ján Bľanda, ktorý im poďakoval za plodné roky práce a zaželal im veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. S kultúrnym programom sa predstavila ženská  spevácka skupina „Malcovčanky“, folklórny súbor „Javorina“ a svojím vystúpením potešili aj deti MŠ. Do tanca a spevu hrala malcovská hudobná skupina „Limit“. (foto)