Dotácia na rekonštrukciu verejného rozhlasu

23.9.2009 - aktualizovane 15.10.2009 - Aktuality Autor: admin

Na základe podaného projektu Ministerstvo financií SR schválilo a poskytlo dotáciu na "Rekonštrukciu verejného rozhlasu" v obci Malcov vo výške 13.280,- € (400.073,28 Skk). viď. oznámemie MF SR

Jedná sa už v poradí o štvrtú nenávratnú finančnú dotáciu. Prvá bola poskytnutá na rekonštrukciu ZŠ, druhá na vybavenie knižnice  počítačom a zavedenie internetu, tredia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.