Chodníky v obci

13.10.2014 - aktualizovane 19.10.2014 - Rozvoj obce Autor: OcÚ

Pokračovanie plynofikácie a rekonštrukcia chodníkov na vyšnom konci obce a výstavba chodníkov na Rybnianskej ulici. (foto)