Merače rýchlosti BX-1

27.11.2014 - Rozvoj obce Autor:

Získaním dotácie z Úradu vlády SR na projekt „Bezpečnosť cestnej premávky“  boli nainštalované v našej obci  2 kusy verejnoprospešných zariadení – meračov rýchlosti BX-1, ktoré informujú vodičov o rýchlosti ich motorových vozidiel a tým prispievajú  k bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. (foto)