Protipovodňové opatrenia v obci Malcov – doplnenie projektu

5.12.2014 - aktualizovane 8.12.2014 - Rozvoj obce Autor: Ján Bľanda, starosta obce

Dňa 16. septembra 2014 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 3.295.000,- € čo predstavuje 95 % celkových nákladov na projekt „Protipovodňové opatrenia v obci Malcov“ na úpravu toku Večný potok v dĺžke 2,3 km.

Po kontrole žiadosti Ministerstvom ŽP sme boli vyzvaní na doplnenie niektorých náležitostí  projektu. Doplnením chýbajúcich náležitostí a zaslaním 13 príloh dňa 4.12.2014 na Ministerstvo ŽP, je projekt skompletizovaný a pripravený na podpis ministrom ŽP.

Realizácia projektu je naplánovaná na jar 2015.

                                             Ján Bľanda, starosta obce