Navigácia

Obsah

Samospráva

Komisie obecného zastupiteľstva

 

 • Ekonomická a sociálna komisia:
  Pavol Bocko – predseda
  Dušan Kaľata
  Ján Bocko
  Ing. Pavol Petrik
  Ing. Ľubica Kaľatová

 • Športová komisia:
  Róbert Džunda – predseda
  Jana Gduľová
  Ján Labovský
  Mgr. Viera Sidorjaková
  Mária Džundová

 • Komisia na ochranu verejného poriadku a sťažností:
  Dušan Kaľata – predseda
  Ján Džamba
  Maroš Kramár
  Jana Cingeľová
  Ján Labovský

 • Technicko hospodárska komisia:
  Ján Drotár – predseda
  Ján Džamba
  Ján Kaščák
  Jozef Bilý

 • Komisia na ochranu verejného záujmu:
  Ján Drotár - predseda
  Ján Bocko
  Pavol Bocko
  Ivan Lovinger

 • Sekretariát: Mgr. Anna Jančušová

 • Kontakt:
  054/4796235
  054/4884616
  Email: obecmalcov@mail.t-com.sk

 • Upratovačka: Viera Lukáčová

 • Kurič – údržbá: Ján Kaščák