Navigácia

Obsah

Vývoj obyvateľstva

 

Tab. č. 1 Počet obyvateľov obce Malcov v rokoch sčítania ľudu

Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

Počet obyv.

808

813

768

741

685

798

903

960

1121

Rok

1970

1980

1991

1998

2001

       

Počet obyv.

1152

1248

1325

1393

1410

       

Zdroj: Retrospektívny lexikón, 1978,  ............................ 

 

Tab. č.2 Počet obyvateľov obce Malcov od roku 1990 (k 31.12.)

Rok

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Počet obyv.

1313

1325

1355

1358

1373

1377

1385

1391

1393

Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Počet obyv.

1402

1399

1410

1413

1422

1438

1426

1444 1458

Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet obyv.

1463 1476 1501 1502 1505 1526 1550 1562  

Zdroj: Obecný úrad v Malcove 

 

Tab. č. 3 Prirodzený prírastok a úbytok obyvateľstva obce Malcov od roku 1995 (k 31.12.)

Rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Počet narodených obyvateľov

10

22

17

18

23

12

22

20

21

28

Počet zomretých obyvateľov

5

15

18

19

12

12

8

12

10

12

Prirodzený prírastok/úbytok

5

7

-1

9

11

0

14

8

11

6

 

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet narodených obyvateľov

23 25 25 26 25 35 21 19 29 29

Počet zomretých obyvateľov

21 13 11 20 11 9 8 8 10 9

Prirodzený prírastok/úbytok

2 12 14 6 14 26 13 11 19 20

 

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Počet narodených obyvateľov

25                  

Počet zomretých obyvateľov

15                  

Prirodzený prírastok/úbytok

10                  

Zdroj: Obecný úrad v Malcove 

 

Tab. č. 4 Migračný pohyb obyvateľstva obce Malcov od roku 1995 (k 31.12.)

Rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Počet prisťahovaných obyvateľov

8

21

21

5

8

10

5

4

7

3

Počet vysťahovaných obyvateľov

9

20

14

12

10

13

8

9

9

3

Migračné saldo

-1

1

7

-7

-2

-3

-3

-5

-2

0

 

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Počet prisťahovaných obyvateľov

26 13 13 18 13 23 11 10 26 24

Počet vysťahovaných obyvateľov

37 9 9 19 13 25 25 19 23 24

Migračné saldo

-11 4 4 -1 0 -2 -14 -9 3 0

 

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Počet prisťahovaných obyvateľov

15                  

Počet vysťahovaných obyvateľov

9                  

Migračné saldo

4                  

Zdroj: Obecný úrad v Malcove 

 

Tab. č.5 Celkový pohyb obyvateľstva obce Malcov od roku 1995 (k 31.12.)

Rok

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Prirodzený prírastok/úbytok

5

7

-1

9

11

0

14

8

11

16

Migračný prírastok/úbytok

-1

1

7

-7

-2

-3

-3

-5

-2

0

Celkový prírastok/úbytok

4

8

6

2

9

-3

11

3

9

16

 

Rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Prirodzený prírastok/úbytok

2 12 14 6 14 26 13 11 19 20

Migračný prírastok/úbytok

-11 4 4 -1 0 -2 -14 -9 3 0

Celkový prírastok/úbytok

-9 16 18 5 14 24 -1 2 16 20

 

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Prirodzený prírastok/úbytok

10                  

Migračný prírastok/úbytok

4                  

Celkový prírastok/úbytok

14                  

Zdroj: Obecný úrad v Malcove

 

Tab. č. 6 Štruktúra obyvateľstva obce Malcov podľa pohlavia a veku v roku 2015 (k 31.12.)

Veková skupina

Muži

Ženy

Spolu

0 – 6 r.

    182

7- 14r.

    193

15 – 18 r.

    76

19 - 62 r.

    909

62  – 70r.

    95

71 – 79 r.

    64

80 – 84 r.

    25

85 – 89 r.

    15

90 – 94 r.

    2

95 r. a viac

    1

spolu

786 776 1562

Zdroj: Obecný úrad v Malcove