Navigácia

Obsah

 

Materská škola v skratke

 

Materská škola v Malcove je dvojtriedna. Poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od dvoch do šiestich rokov.

Adresa:  Materská škola,  Hlavná 133, 08606  Malcov

Telefón:  054 4796286

Riaditeľ školy:  Oľga Ronďošová

       Email:  msmalcov@gmail.com

 

Zamestnanci:

   - učiteľky:  Mária Hajmacherová,  Mária Bľandová,  Monika Glovňová

  -  školníčka: Eva Lamancová

  -  kuchárka: Helena Kačmárová

  -  vedúca ŠJ : Helena Kačmárová

 

Aktivity materskej školy:

- šarkaniáda

- súťaž v behu – Beh októbra

- vystúpenie pre babky a dedkov  

- Mikuláš

- spievame koledy – okresná prehliadka v speve detí v Bardejove

- pečenie medovníkov

- vianočná besiedka

- karneval, fašiangová veselica

- veľkonočná výstava

- vystúpenie – Deň matiek

- oslavy MDD – týždeň plný zábavy

- rozlúčka predškolákov.                                                               

                                                                                                   Oľga Ronďošová, riad. MŠ