Navigácia

Obsah

 

Z histórie vzniku obce

-------------------------------------------------------------------------------------   

 

     Malcov do roku 1338 patril uhorskému kráľovi. V roku 1338 z majetku hradu Šariš kráľ Karol Róbert daroval magistrovi Bartolomejovi, synovi Pongráca zo Spišských Poľanoviec, opustený kráľovský les „Malczow“, ležiaci medzi riekami Topľa a Malcov so sto usadlosťami, ktorý susedil s majetkom Rudolfa z Brezovice, Mičkbána z Pečovskej Novej Vsi a dedinou Kurov (Kuro). Karol RobertMičbánov majetok v povodí Torysy, podľa metácie z roku 1322 siahal až za Čergovské pohorie, do údolia Tople. Dôkazom toho je aj metácia Malcova z roku 1338. Majetok Malcova bol azda v čase feudálnej anarchie v Uhorsku spustošený, no z donácie je jasné, že tu išlo o veľkú, kultivovanú a nepochybne predtým osídlenú pôdu s veľkou dedinou Malcov.

 

      Už v roku 1344 Bartolomej predal obec Malcov Petrovi z Korytného, ktorý si listinu v roku 1351 dal potvrdiť Ľudovítovi I. V tejto potvrdzovacej listine je ohraničená už aj ďalšia osada Hrabské (Grabow), ktorá vychádzajúc z názvu i rozsahu Malcova v roku 1338 vznikla na zvykovom práve vyčlenením z Malcova azda už pred 13. storočím. Na starší pôvod Malcova poukazuje aj existencia kráľovskej dediny Kurov v jeho susedstve, ktorej sa už v roku 1332 spomína farnosť.

      Malcov od roku 1338 patril zemanovi Bartolomejovi z Poľanoviec. Jeho syn ho vlastnil ešte v roku 1344, ale čoskoro pripadol kráľovi.

     Ľudovít I. v roku 1353 alebo krátko predtým Malcov daroval šľachticovi Petrovi Poharusovi, a tak sa stal súčasťou hradného panstva Kapušany. Kráľ Žigmund v roku 1410 (po vymretí zemanov z Malcova) daroval dediny Malcov, Venécia, Gerlachov spolu s hradným panstvom Kapušany Andrejovi z Koprivnice.

     V roku 1427 patril Malcov k najväčším dedinám v okolí, čo dokazuje portálny súpis, keď obec bola zdanená od 51 port.

     Donáciou Vladislava v roku 1440 prešiel Malcov a okolité dediny do vlastníctva Šimona z Rozhanoviec. V nasledujúcich storočiach počet obyvateľov poklesol a podľa údajov z roku 1600 bolo v obci 41 obývaných domov, fara a škola. V poslednej štvrtine 15. storočia a v prvom decéniu 16. storočia bol Malcov v záložnej držbe mesta Bardejov. V nasledujúcich storočiach tu mali majetky šľachtici Kapyovci a Pulskovci.

     Na základe historických poznatkov možno predpokladať, že tunajšie sídlisko jestvovalo už v 13. storočí, prípadne skôr. 

     Isté je, že Malcov bol najstaršou dedinou v okolí.

 

     (Beňko, 1985; Uličný, 1990)