Navigácia

Obsah

Hospodárska budova

Hospodárska budova slúžila jednak pre chov domácich zvierat, zväčša dobytka, ošípaných a sliepok a zároveň plnila úlohu skladu úrody a krmiva pre hospodárske zvieratá (seno, pšenica, ovos, ľan)a samozrejme aj na úschovu vozov (vľavo) a náradia.