Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Archív - zákazka '„Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16 (obstaranie materiálno – technického vybavenia)“- výzva na predloženie ponuky'

 • Názov
  „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16 (obstaranie materiálno – technického vybavenia)“- výzva na predloženie ponuky
 • Kategória zákazky
  Zákazky s nízkymi hodnotami - Tovary a služby
 • Popis
  „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Malcov 16 (obstaranie materiálno – technického vybavenia)“
 • Dátum zverejnenia
  13.1.2021
 • Zakázka stornovaná k