Navigácia

Obsah

Zoznam sviatkov

 

ŠTÁTNE SVIATKY A DNI PRACOVNÉHO POKOJA
Dátum Typ sviatku Názov sviatku

 

GRÉCKO-KATOLÍCKE SVIATKY
Dátum Typ sviatku Názov sviatku

 

RÍMSKO-KATOLÍCKE SVIATKY
Dátum Typ sviatku Názov sviatku

 

Legenda:
ŠS - Štátny sviatok
DPP - Deň pracovného pokoja
GK - Grécko-katolícky sviatok
RK - Rímsko-katolícky sviatok
PS - Prikázaný sviatok
NS - Neprikázaný sviatok
- Sviatok pripadajúci na dnešný deň