Navigácia

Obsah

Pôst a Modlitba za Slovensko

Veľmi dôležité upozornenie: Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra  až do odvolania.

Rímskokatolícky farský úrad oznamuje veriacim, že od 24. decembra 2020 je zakázané slúžiť sväté omše až do odvolania.

Pastiersky list 14 február 2021

Biskupi píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu

KBS Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

List biskupov premiérovi a členom vlády