Navigácia

Obsah

                          Zo života našej organizácie,

Únie žien Slovenska v Malcove

                                   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

      Začiatok prvej Základnej organizácie Slovenksého Zzväzu žien  v  Malcove sa datuje od roku 1979. Prvou predsedníčkou bola pani učiteľka Oľga Kovaličová. V priebehu rokov samotná organizácia neprešla veľkými zmenami. Po roku 1989 sa zmenil názov na ZO Únie žien Slovenska v Malcove.

     Členky únie sa stretávajú každoročne na na výročnej členskej schôdzi. Zhodnotia uplynulý rok a stanovia nový program pre budúcu činnosť. Hlavným poslaním Únie Žien v Malcove je snaha o tvorbu, zabezpečenie priestoru pre všestranný, osobný  a vzdelanostný rozvoj v obci. Nápomocné sú pri organizovaní obecnej zabíjačky, ktorá má už svoju tradíciu a tešia sa na ňu mladší a starší občania obce. Spoločne sa zapájame s inými organizáciami pri zbierke Liga proti rakovine, kde sa každoročne vyzbiera pekná suma na pomoc proti tejto chorobe. Veľkonočné sviatky sme si spestrili výstavou, na ktorú prispeli mnohé členky, ako ja žiaci zo Základnej školy v Malcove a Materskje školy v Malcove, účasť máme aj pri kladení vencov, nezabúdame ani na naších rodákov, ktorí položili život pri oslobodení  obce. Taktiež sme sa zapojili do veľmi peknej akcie Deň rodiny a Valali v mesce.

     Svedectvá o našej činnosti zachovávame v kronike, ktorú vedieme písomne aj graficky.

Záver roka sme si spestrili divadelným predstavením Nikola Šohaj a nezabudnuteľný zážitok zanechal aj večerný galaprogram DOROTA, za ktorým sme cestovali do Raslavíc.

     Na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 3.2.2018 bol zvolený nový výbor na dobu štyroch rokov. V súčasnej dobe má naša orgánizácia 50 členiek. Všetky členky, pod vedením výboru chceme prispieť k rozvoju života v našej obci.

 

     Veľmi radi privítame nové členky, ktoré oživia našu organizáciu novými podnetmi a nápadmi.  

 

                                                                                        Marcela Džambová

                                                                           predsedníčka ZO ÚŽ Slovenska v Malcove