Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.10.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

55/2023

Neuvedené

COFFE SPORT BAR, s. r. o.

Obec Malcov

03.11.2023

Zmluva o nájme pozemkov

56/2023

1,00 EUR

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malcov

Obec Malcov

09.11.2023

Zmluva o prenájme KD

57/2023

Neuvedené

Kubová Dana

Obec Malcov

10.11.2023

Poistná zmluva

58/2023

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Malcov

12.12.2023

Darovacia zmluva

59/2023

Neuvedené

Koľko lásky o.z.

Obec Malcov

13.12.2023

Darovacia zmluva

60/2023

Neuvedené

MV SR

Obec Malcov

22.12.2023

Nájomná zmluva

61/2023

Neuvedené

Pavol Kačmár

Obec Malcov

29.12.2023

Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

62/2023

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

18.01.2024

Zmluva o prenájme KD

1/2024

Neuvedené

Dávid Duraník

Obec Malcov

25.01.2024

Zmluva o praktickej výučbe

2/2024

Neuvedené

Vysoká škola zdravotnícta a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Detašované pracovisko Michalovce

Obec Malcov

07.02.2024

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

3/2024

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Malcov

07.02.2024

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA

4/2024

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Malcov

08.02.2024

Zmluva o poskytnutí NFP

5/2024

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Malcov

08.02.2024

Kúpna zmluva

6/2024

Neuvedené

Ján Fečanin

Obec Malcov

13.02.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

7/2024

Neuvedené

TJ Javorina Malcov

Obec Malcov

14.02.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

8/2024

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malcov

Obec Malcov

29.02.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

9/2024

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev Lenartov

Obec Malcov

26.03.2024

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi neobalových výrobkov

10/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Malcov

26.03.2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

11/2024

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Malcov

28.03.2024

Poistná zmluva

12/2024

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

17.04.2024

Zmluva o spolufinancovaní

13/2024

Neuvedené

Mesto Bardejov

Obec Malcov

25.04.2024

Zmluva o prenájme KD

14/2024

Neuvedené

Ľuboš Malega

Obec Malcov

02.05.2024

Zmluva o prenájme KD

15/2024

Neuvedené

Klaudia Vataščáková

Obec Malcov

15.05.2024

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2024

16/2024

Neuvedené

Mgr. Zuzana Germanová - German services, 294, 085 01 Richvald

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: