Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.02.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2023

Neuvedené

TJ Javorina Malcov

Obec Malcov

01.03.2023

Darovacia zmluva

6/2023

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Malcov

13.03.2023

Zmluva o odchyte túlavých zvierat

7/2023

Neuvedené

OZ druhá šanca, Postajok 266/1, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

05.04.2023

Protokol č. 00238/2023-OV-0250030/23-00

8/2023

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Malcov

13.04.2023

Dohoda č. 23/34/054/400

9/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Malcov

14.04.2023

Poistná zmluva

10/2023

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

24.04.2023

Nájomná zmluva

11/2023

Neuvedené

Daniel Alexovič

Obec Malcov

24.04.2023

Nájomná zmluva

12/2023

Neuvedené

Jana Kendrová

Obec Malcov

27.04.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

13/2023

Neuvedené

Mária Bľandová

Obec Malcov

02.05.2023

Zmluva č. 323 0843 o poskytnutí dotácie

14/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Malcov

03.05.2023

Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

15/2023

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Malcov

29.05.2023

Sponzorská zmluva

16/2023

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

31.05.2023

Zmluva o dielo

17/2023

Neuvedené

Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o.

Obec Malcov

01.06.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

18/2023

Neuvedené

Mária Kristína Firmentová

Obec Malcov

15.06.2023

Sponzorská zmluva

19/2023

Neuvedené

MILK - AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov

Obec Malcov

15.06.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

20/2023

Neuvedené

Marianna Mageranová

Obec Malcov

20.06.2023

Dodatok k Zmluve o spolupráci č. 20200130009

21/2023

Neuvedené

IA MPSVR SR

Obec Malcov

23.06.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

22/2023

Neuvedené

Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Malcov

Obec Malcov

26.06.2023

Darovacia zmluva

23/2023

Neuvedené

Neinvestičný fond VODÁRNE

Obec Malcov

29.06.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

24/2023

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov

Obec Malcov

30.06.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov

26/2023

Neuvedené

COFFE SPORT BAR, s. r. o.

Obec Malcov

04.07.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

25/2023

Neuvedené

Kolcunová

Obec Malcov

25.07.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

27/2023

Neuvedené

Oliver Sidorjak

Obec Malcov

25.07.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

28/2023

Neuvedené

Monika Kačmárová

Obec Malcov

27.07.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

29/2023

Neuvedené

Iveta Tuchová

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: