Navigácia

Obsah

Prijatie žiakov ZŠ v Malcove starostom obce

Typ: ostatné
.

Dňa 28.06. 2018 sa na pôde Obecného úradu v Malcove uskutočnilo prijatie žiakov a učiteľov zástupcom starostu obce Jánom Džambom.
Ide o pravidelné ocenenie najúspešnejších žiakov, ktorí dosiahli úspechy v reprezentácii našej školy za tento školský rok. Naši žiaci dosiahli popredné umiestnenia vo vedomostných súťažiach, olympiádach, športových či umeleckých súťažiach na úrovni okresného, krajského a celoslovenského kola. Škola im umožňuje rozvíjať vedomosti, zručnosti a talent. Spolu s nimi boli odmenení aj učitelia, ktorí majú veľkú zásluhu na ich príprave. Slávnosť otvorila riaditeľka ZŠ v Malcove Mgr. Viera Džundová, ktorá privítala všetkých zúčastnených. Žiaci sa prezentovali básňou Leto, ktorej autorom bol jeden z ocenených žiakov. Nasledoval samotný akt oceňovania a z rúk pána zástupcu starostu si ďakovný list prevzali trinásti žiaci druhého stupňa: Viktória Kramárová, Šimon Kramár, Juraj Bilčak, Nikoleta Kaščáková, Daniela Chomjaková, Miriam Gernátová, Kristína Richveisová, Sára Kramárová, Daniel Kaščák, Martin Tulenko, Jakub Kravec, Martina Lamancová, Michal Bocko a deviati učitelia. Menovaní žiaci a ich učitelia sa zároveň podpísali do školskej kroniky a Pamätnej knihy obce Malcov. Po odovzdaní ďakovných listov a vecných darov sa svojím príhovorom pán zástupca starostu poďakoval žiakom a učiteľom za ich úsilie a námahu počas celého školského roka a reprezentáciu nielen seba, ale aj školy a obce. Žiaci vo svojom záverečnom poďakovaní poukázali na vzornú spoluprácu medzi školou a obcou, poďakovali za vytváranie priaznivých podmienok pre školskú prácu a v neposlednom rade za láskavosť a podporu. Záver slávnosti ukončila pani riaditeľka slovami vďačnosti, ktoré patrili žiakom, učiteľom, rodičom a zástupcovi starostu obce za prijatie a odmenenie ich dosiahnutých výsledkov.

Vďaka významným podujatiam takéhoto charakteru získavajú žiaci novú motiváciu do budúcnosti a pocit, že ich celoročná námaha a dosiahnuté úspechy sú ocenené aj za dverami školy. Aj tieto malé úspechy budú inšpiráciou pre spolužiakov a budú pre nich povzbudením v tom, aby sa snažili aj naďalej byť úspešní.

Sme radi a veľmi vďační za to, že máme učiteľov a rodičov, ktorí sprostredkúvajú nielen vedomosti, ale pomáhajú rozvíjať možnosti a schopnosti žiakov, vyvolávajú v nich rešpekt a úctu, pretože žiakov naučili stanoviť si ciele a uskutočniť ich, prekonať lenivosť či priemernosť, ktoré ich niekedy ovládli, a tak nepremárniť talent vo veľkej konkurencii.

Mgr. Jana Stašová, PaedDr. Janka Tulenková

 


Nad Malcovom sám Pán Boh drží stráž
Nad Malcovom ty svoje srdce máš
Nad Malcovom slnko má kolísku
Nad Malcovom tie krásy v srdci máš
Nad Malcovom tá zem je najsvätejší chrám
Keď sme na chvíľu stade preč, zdá sa, že v zámku chýbal kľúč
Hľadáme svoju matku
Domovom vonia každá stráň.

V tejto dedinke sídli naša základná škola, ktorej poslaním je vzdelávať žiakov podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu. Hlavnú úlohu tu hrá žiak i učiteľ. Že žiaci sa úlohy zhostili veľmi dobre, svedčia aj dosiahnuté výsledky v rôznych súťažiach a olympiádach.

Pri tejto príležitosti chcem vysloviť slová vďaky zriaďovateľovi školy, Obci Malcov, za prijatie a ocenenie žiakov a pedagógov, za ústretovosť a dlhoročnú spoluprácu. Slová vďaky patria hlavne pánovi starostovi JUDr. Stanislavovi Gernátovi, u ktorého vždy nájdeme podporu a porozumenie. Ďakujem tiež poslancom obecného zastupiteľstva.
Mgr. Viera Džundová, poverená riadením školy


Vytvorené: 28. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 7. 2018 13:45
Autor: Správce Webu