Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.07.2023

Zmluva o prevádzkovaní multifunkčného ihriska

30/2023

Neuvedené

Základná škola v Malcove

Obec Malcov

31.07.2023

Nájomná zmluva

31/2023

Neuvedené

Enrik Kurtiš

Obec Malcov

01.08.2023

Zmluva č. 1449/2023/OPR o poskytnutí dotácie

32/2023

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Malcov

16.08.2023

Kúpna zmluva

33/2023

Neuvedené

Peter Džunda

Obec Malcov

25.08.2023

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

34/2023

Neuvedené

Simková Miriam

Obec Malcov

30.08.2023

Zmluva o prenájme KD

35/2023

Neuvedené

Taňa Kačmárová

Obec Malcov

31.08.2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_112

36/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Malcov

31.08.2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_429

37/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Malcov

05.09.2023

Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov

38/2023

Neuvedené

Základná škola v Malcove

Obec Malcov

07.09.2023

Zmluva o prenájme KD

39/2023

Neuvedené

Veronika Leškovská

Obec Malcov

13.09.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

40/2023

Neuvedené

Mládež obce Malcov

Obec Malcov

21.09.2023

Zmluva o prenájme KD

41/2023

Neuvedené

Mária Šimová

Obec Malcov

22.09.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ v obci Malcov"

42/2023

Neuvedené

Kaštieľ v Petrovanoch, s.r.o., 537/114, 082 53 Petrovany

Obec Malcov

27.09.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

43/2023

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malcov

Obec Malcov

28.09.2023

Zmluva o prenájme KD

44/2023

Neuvedené

Maroš Vaľko

Obec Malcov

29.09.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

45/2023

Neuvedené

ZO Únie žien Slovenska v Malcove

Obec Malcov

03.10.2023

Zmluva o poskytnutí NFP

46/2023

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Malcov

05.10.2023

Zmluva o prenájme KD

47/2023

Neuvedené

Kolcunová Natália

Obec Malcov

12.10.2023

Zmluva o prenájme KD

48/2023

Neuvedené

Klaudia Adamojurková

Obec Malcov

17.10.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

49/2023

Neuvedené

Dominik Kačmár

Obec Malcov

17.10.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

50/2023

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

19.10.2023

Zmluva o spolupráci

51/2023

Neuvedené

IA MPSVR SR

Obec Malcov

23.10.2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

52/2023

Neuvedené

Peter Džunda

Obec Malcov

25.10.2023

Zmluva o prenájme KD

53/2023

Neuvedené

Daniela Kerbčárová

Obec Malcov

27.10.2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

54/2023

Neuvedené

BARD - FA, o.z.

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: