Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.03.2022

Poistná zmluva

15/2022

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

09.03.2022

Poistná zmluva

16/2022

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

09.03.2022

Kúpna zmluva

17/2022

Neuvedené

Jarmila Kačmárová

Obec Malcov

28.03.2022

Príloha č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb

18/2022

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

28.03.2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

19/2022

Neuvedené

MŽP SR Bratislava

Obec Malcov

05.04.2022

Poistná zmluva

20/2022

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

07.04.2022

Zmluva o nájme nebytového priestoru

21/2022

Neuvedené

Mládež obce Malcov

Obec Malcov

20.04.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

22/2022

Neuvedené

Matej Šuťák

Obec Malcov

03.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

23/2022

Neuvedené

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejove

Obec Malcov

04.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

24/2022

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malcov

Obec Malcov

10.05.2022

Zmluva č. 322 0841 o poskytnutí dotácie

25/2022

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Malcov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

26/2022

Neuvedené

Rímskokatolícka cirkev Lenartov

Obec Malcov

12.05.2022

Zmluva o poskytovaní technickej služby

27/2022

Neuvedené

GHP connection, s.r.o., Richvald 169, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

19.05.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

28/2022

Neuvedené

Mária Caleková

Obec Malcov

02.06.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

29/2022

Neuvedené

Ľudovít Kravec

Obec Malcov

08.06.2022

Zmluva o spolupráci

30/2022

Neuvedené

Potravinová banka Slovenska, OZ

Obec Malcov

17.06.2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

31/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Malcov

23.06.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

32/2022

Neuvedené

Jana Cingeľová

Obec Malcov

01.07.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

33/2022

Neuvedené

Milan Dufala

Obec Malcov

11.07.2022

Zmluva o príspevku na projekt podpory športu

34/2022

Neuvedené

Fond na podporu športu

Obec Malcov

21.07.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

35/2022

Neuvedené

Natália Šitárová

Obec Malcov

01.08.2022

Dodatok č. 3/2022 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

36/2022

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

02.08.2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

37/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Malcov

22.08.2022

Kúpna zmluva

38/2022

Neuvedené

L. Lizák, J. Bľanda, M. Bľandová, J. Glovňa, J. Džamba, I Džambová

Obec Malcov

23.08.2022

Doatok č. 1

39/2022

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: