Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.01.2018

Galileo - zmluva

1/2018

590,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

09.01.2018

Galileo - zmluva

2/2018

349,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

09.01.2018

Slovak telekom -zmluva

3/2018

180,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Malcov

23.02.2018

Zmluva o nájme telocvične

4/2018

5,00 EUR

Mládež obce Malcov

Obec Malcov

14.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2018

10 000,00 EUR desaťtisíc eur

TJ Javorina Malcov

Obec Malcov

26.03.2018

Zmluva o grantovom účte

6/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Malcov

04.04.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

7/2018

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

Obec Malcov

04.04.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

8/2018

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

Obec Malcov

04.04.2018

Dohoda o splátkach

9/2018

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

Obec Malcov

04.04.2018

Dohoda o splátkach

10/2018

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

Obec Malcov

30.04.2018

Dodatok č. 1 k zmluve z 13.6.2016

11/2018

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Malcov

02.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

12/2018

3 000,00 EUR Tritisíc Eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Malcov

03.05.2018

Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie

13/2018

Neuvedené

Ing. Marián Pekarovič, P.projekt plus

Obec Malcov

18.05.2018

Zmluva o dielo č. 100518-1

14/2018

Neuvedené

Projekt Consult, spol. s r.o., Hrabová 14806/1A, 080 01 Prešov

Obec Malcov

24.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

15/2018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

31.05.2018

Dohoda číslo 18/34/052/121

16/2018

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Malcov

31.05.2018

Úrazové poistenie

17/2018

39,00 EUR Tridsaťdeväť

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

08.06.2018

Zmluva o dielo č. 201802

18/2018

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat

Ing. Peter Chomjak

Obec Malcov

20.06.2018

Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100259923C/2018

19/2018

Neuvedené

VSE a.s, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

09.07.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

20/2018

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

11.07.2018

Zmluva o grantovom účte

21/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Malcov

11.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

22/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Rímskokatolícka cirkev Lenartov

Obec Malcov

13.07.2018

Nájomná zmluva

23/2018

Neuvedené

Ing. Michal Mašlár

Obec Malcov

25.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

24/2018

700,00 EUR Sedemsto

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malcov

Obec Malcov

30.07.2018

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-038

25/2018

Neuvedené

MV SR

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: