Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

8/2020

450,00 EUR Štyristopäťdesiat

Gréckokatolícka rómska misia v okrese Bardejove

Obec Malcov

10.02.2020

Kúpna zmluva

9/2020

Neuvedené

Mária Kramárová, Oľga Chomjaková

Obec Malcov

14.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

10/2020

14 500,00 EUR Štrnásťtisícpäťsto

TJ Javorina Malcov

Obec Malcov

18.02.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

11/2020

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

21.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

12/2020

400,00 EUR Štyristo

Rímskokatolícka cirkev Lenartov

Obec Malcov

02.03.2020

Zmluva - úrazové poistenie

13/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

10.03.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

14/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Malcov

16.04.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci

16/2020

Neuvedené

Helena Bilá

Obec Malcov

05.05.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

17/2020

Neuvedené

Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov

Obec Malcov

14.05.2020

Kúpna zmluva

18/2020

63 032,18 EUR Šesťdesiattritisíctridsaťdva eur a 18/100

MONASTER s.r.o., Osuského 2476/1A, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

18.05.2020

Kúpna zmluva

19/2020

18 101,40 EUR Osemnásťtisícstojeden 40/100

MIVASOFT, spo. s r.o.

Obec Malcov

18.05.2020

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

20/2020

Neuvedené

POVMART, s.r.o., Národná trieda 86, 040 01 Košice

Obec Malcov

23.06.2020

Zmluva

21/2020

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

23.06.2020

Nájomná zmluva

22/2020

Neuvedené

Miloš Kolcun

Obec Malcov

23.06.2020

Nájomná zmluva

23/2020

Neuvedené

Jozef Ďurík

Obec Malcov

23.06.2020

Zmluva o prenájme KD

24/2020

Neuvedené

Iveta Džambová

Obec Malcov

23.06.2020

Zmluva o pripojení

25/2020

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

23.06.2020

Zmluva o pripojení

26/2020

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

29.06.2020

Zmluva o odchyte túlavých zvierat

27/2020

Neuvedené

OZ druhá šanca, Postajok 266/1, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

02.07.2020

Zmluva o prenájme KD

28/2020

Neuvedené

Iveta Petriková

Obec Malcov

09.07.2020

Zmluva o prenájme KD

29/2020

Neuvedené

Viera Ondrejová

Obec Malcov

22.07.2020

Dohoda

30/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Malcov

23.07.2020

Poistná zmluva

31/2020

Neuvedené

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Malcov

30.07.2020

Zmluva o poskytnutí služieb

32/2020

Neuvedené

LSE-Life Star Emergency, s.r.o.

Obec Malcov

30.07.2020

Zmluva o dielo č. BS/PKI a IP/2020001

33/2020

Neuvedené

RIMI - Security Bardejov s.r.o., Duklianska 14, 08501 Bardejov

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: