Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.08.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

40/2022

Neuvedené

Júlia Drutarovská

Obec Malcov

30.08.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

41/2022

Neuvedené

Fond na podporu umenia

Obec Malcov

31.08.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

42/2022

Neuvedené

Ivan Varchola

Obec Malcov

02.09.2022

Kúpna zmluva

43/2022

Neuvedené

Jozef Lukáč a Alena Lukáčová

Obec Malcov

12.09.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

44/2022

Neuvedené

Anna Jurová

Obec Malcov

12.09.2022

Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania

45/2022

Neuvedené

Základná škola v Malcove

Obec Malcov

16.09.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

46/2022

Neuvedené

ZO Únie žien Slovenska v Malcove

Obec Malcov

23.09.2022

Kúpna zmluva

47/2022

Neuvedené

A. Prusáková, V. Čupová, M. Čupa, A. Zozomová, A. Mižišínová

Obec Malcov

27.09.2022

Kúpna zmluva + Dodatok č. 1

48/2022

Neuvedené

SOROKA s.r.o., Beloveža 227, 08614 Hažlín

Obec Malcov

28.09.2022

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP

49/2022

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Malcov

19.10.2022

Kúpna zmluva

50/2022

Neuvedené

Michal Labaš a Anna Labašová

Obec Malcov

24.10.2022

Dodatok k zmluve o spolupráci

51/2022

Neuvedené

IA MPSVR SR

Obec Malcov

26.10.2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 12022

52/2022

Neuvedené

GHP connection, s.r.o., Richvald 169, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

07.11.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

53/2022

Neuvedené

Sociálny dom ANTIC n.o. Bardejov

Obec Malcov

08.11.2022

Kúpna zmluva

54/2022

Neuvedené

Mária Valková

Obec Malcov

10.11.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

55/2022

Neuvedené

Mageranová Dana

Obec Malcov

14.11.2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu

56/2022

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Bardejov

Obec Malcov

18.11.2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

57/2022

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Malcov

30.11.2022

Dodatok č. 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

58/2022

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

01.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

59/2022

Neuvedené

Futbalový klub Gerlachov

Obec Malcov

05.12.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

60/2022

Neuvedené

Mládež obce Malcov

Obec Malcov

11.01.2023

Zmluva o spolufinancovaní nákladov na MZČ detí

1/2023

Neuvedené

Mesto Bardejov

Obec Malcov

11.01.2023

Zmluva o zabezpečení procesu verejného obstarávania

2/2023

Neuvedené

TOMART, s.r.o., Slovenská 15/A, 080 01 Prešov

Obec Malcov

20.01.2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP

3/2023

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Malcov

23.01.2023

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP

4/2023

Neuvedené

MŽP SR Bratislava

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: