Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
24.03.2023

DF2023/13

vypracovanie stavebnotechnického posudku

300,00 EUR

Ing. Michal Dzugas, Karpatská 6812/12, 080 01 Prešov

Obec Malcov

24.03.2023

DF2023/14

demontáž vianočného osvetlenia

162,00 EUR

Lukáš Maník - LUKY, 25, 086 42 Osikov

Obec Malcov

24.03.2023

DF2023/4509

potraviny

9,64 EUR

HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice

Obec Malcov

24.03.2023

DF2023/15

služby - zabezpečenie procesu verej.obstarávania

600,00 EUR

TOMART, s.r.o., Slovenská 15/A, 080 01 Prešov

Obec Malcov

24.03.2023

DF2023/4510

potraviny

16,37 EUR

MILK - AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/16

odpad

9,60 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

24.03.2023

DF2023/17

vývoz žúmp

157,99 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 04248 Košice

Obec Malcov

24.03.2023

DF2023/4511

potraviny

64,66 EUR

SOROKA s.r.o., Beloveža 227, 08614 Hažlín

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/18

odmeny umelcom zvukových záznamov

38,40 EUR

SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/19

odhrňanie snehu

208,00 EUR

Kamil Kaščák NUMIS BOX, 70, 08606 Malcov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/20

prístup do dátovej siete

30,00 EUR

GHP connection, s.r.o., Richvald 169, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/21

prístup do dátovej siete

30,00 EUR

GHP connection, s.r.o., Richvald 169, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/22

plyn

223,50 EUR

VSE a.s, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/4512

potraviny

77,52 EUR

MILK - AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/25

odpad

1 371,00 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/26

zhrabky z hrablíc

7,94 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/28

odpad

15,00 EUR

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/24

bonus

-2,68 EUR

MILK - AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/4513

potraviny

49,24 EUR

MILK - AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/30

služby smart

27,60 EUR

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/27

PHM

51,64 EUR

Slovnaft a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/4514

potraviny

71,27 EUR

SOROKA s.r.o., Beloveža 227, 08614 Hažlín

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/4515

potraviny

9,74 EUR

HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/36

odpad

348,78 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

19.06.2023

DF2023/37

odpad

90,24 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: