Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

#

ZŠ Malcov - voľné pracovné miesto

Učiteľ/ka matematiky celý text

ostatné, aktuality | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Africký mor ošípaných

opatrenia celý text

ostatné, aktuality | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti

Rozdelenie obcí pre jednotlivých poskytovateľov

podľa rozhodnutia VÚC Prešov, odbor zdravotníctva

platné od 1. 12. 2020
celý text

ostatné, aktuality | 26. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:
1. vyplniť,
2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý
spravidla uhrádza poplatok za komunálny
odpad),
3. doručiť:
a) do podateľne obce na Obecnom úrade obce
Malcov,
b) v úradných hodinách,
c) do 15.12.2020.

Za súčinnosť vopred ďakujem

Miroslav Cingeľ, starosta obce

celý text

ostatné, aktuality | 25. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok


ostatné | 18. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Africký mor ošípaných


ostatné, aktuality | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Registrácia chovu ošípaných do 23.10.2020


ostatné, aktuality | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

O Z N A M

Vážení občania,
vzhľadom na núdzový stav vyhlásený Vládou Slovenskej republiky v súvislosti so šíriacou sa infekciou COVID-19 Vás žiadame, aby ste v záujme vlastného a nášho zdravia zvážili nutnosť osobnej návštevy Obecného úradu v Malcove a využili možnosť e-mailovej, prípadne telefonickej komunikácie.
Ďalej Vám odporúčame, aby ste vo vlastnom záujme minimalizovali návštevy úradov, obchodov, lekárov a ďalších inštitúcií a čo najmenej cestovali.
Odporúčame sledovať aktuálnu situáciu prostredníctvom médií.
Kontakt: 054 / 47 96 235
obecmalcov@mail.t-com.sk celý text

ostatné, aktuality | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
#

SODB 2021 - tlačová správa


ostatné, aktuality | 25. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
.

Manuál prevádzkových podmienok v školstve

19. augusta 2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy celoplošne.
Preto vytvorilo manuál, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky od materských až po vysoké školy po dobu trvania pandémie. celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Čierne skládky - oznam

Vyzývame občanov Malcova, aby v k. ú. obce nevytvárali čierne skládky odpadov, nakoľko dochádza k znečisťovaniu životného prostredia a obci hrozia sankcie. Z tohto dôvodu boli zakúpené fotopasce, ktoré sú už rozmiestnené v lokalitách obce. Fotopasce budú snímať znečisťovateľov, ktorí budú obcou sankciovaní. celý text

ostatné, aktuality | 19. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

SODB - Tlačová správa

Tlačová správa PSK k SODB 2021 celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na plaváreň


ostatné, aktuality | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Scítanie obyvateľov, domov a bytov


ostatné, aktuality | 30. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Cestovný poriadok linky 701420

od 1.8.2020 celý text

ostatné, aktuality | 27. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Obecná knižnica - oznam

Oznamujeme všetkým občanom, že Obecná knižnica v Malcove bude otvorená od 10. júla 2020 celý text

ostatné, náš tip | 6. 7. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

Nosenie rúška - výnimky platné od 10.6.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

Podmienky pre vstup na územie Slovenskej republiky a zrušenie štátnej karantény platné od 10.6.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

Opatrenie k prevádzke zariadení pre deti, seniorov, vo vzťahu k maloobchodným predajniam a ďalšie, ktoré sa týkajú zabezpečenia kvality ovzdušia v budovách platné od 10.6.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

platné od 3.6.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

ÚVZ - zmena opatrení

od 2.6.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ - výnimky nosenia rúška

28.5.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Nosenie rúška

platné od 20.5.2020 celý text

ostatné, náš tip, Koronavírus, ... | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Obnovenie prevádzky v MŠ Malcov

1.6.2020 celý text

ostatné, aktuality | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

26.5.2020 - zmena opatrenia - prevádzky celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 28. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

22.5.2020 - zmena opatrenia celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 25. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

Štátna karanténa celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

Organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí do 100 osôb celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ

platné od 20.5.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Opatrenie ÚVZ SR

Rúško - opatrenie platné od 20.5.2020 celý text

ostatné, Koronavírus, aktuality | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná