Navigácia

Obsah

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Typ: aktuality | ostatné
INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:
1. vyplniť,
2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý
spravidla uhrádza poplatok za komunálny
odpad),
3. doručiť:
a) do podateľne obce na Obecnom úrade obce
Malcov,
b) v úradných hodinách,
c) do 15.12.2020.

Za súčinnosť vopred ďakujem

Miroslav Cingeľ, starosta obce


Kompostovanie získava na popularite, Žilinčania dostávajú nové kompostéry.  Viete, ako s nimi pracovať? | Žilinský večerník

Príloha

Vytvorené: 25. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2020 14:51
Autor: Správce Webu