Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.06.2019

Dodatok k príkaznej zmluve zo dňa 8.7.2016

36/2019

Neuvedené

Ing. arch. Anna Soročinová, Martina Rázusa 1848/6, 071 01 Michalovce

Obec Malcov

18.07.2019

Zmluva o dielo

37/2019

Neuvedené

J.M.J. Pro, s.r.o.

Obec Malcov

22.07.2019

Kúpna zmluva - notárska zápisnica

38/2019

Neuvedené

Cingeľ, Križanská, Kaščák, Kaščáková

Obec Malcov

30.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 11.1.2019

39/2019

Neuvedené

Enviroprojekt, s.r.o.

Obec Malcov

31.07.2019

Dodatok 2/2019 k zmluve

40/2019

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

22.08.2019

Zmluva o dielo zo dňa 30.07.2019

41/2019

Neuvedené

Enviroprojekt, s.r.o.

Obec Malcov

23.08.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

42/2019

10 000,00 EUR desaťtisíc

MV SR

Obec Malcov

03.09.2019

Dodatok k zmluve o spolupráci -TSP

43/2019

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR

Obec Malcov

03.09.2019

Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov v zariadení školského stravovania

44/2019

Neuvedené

Základná škola v Malcove

Obec Malcov

19.09.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

45/2019

3 000,00 EUR Tritisíc

Úrad vlády SR

Obec Malcov

25.09.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

46/2019

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

26.09.2019

Zmluva

47/2019

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

Obec Malcov

26.09.2019

Zmluva

48/2019

Neuvedené

Orange Slovensko a.s., Prievozska 6/A, 82109 Bratislava

Obec Malcov

27.09.2019

Zmluva o dielo

49/2019

Neuvedené

R.M.F., s.r.o.

Obec Malcov

07.10.2019

Zmluva o grantovom účte

50/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Malcov

07.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

51/2019

Neuvedené

Ing. Mária Kmeťová

Obec Malcov

17.10.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikácie SSL

52/2019

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

17.10.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

53/2019

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

17.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

54/2019

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

23.10.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

55/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

23.10.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

56/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

25.10.2019

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní č. 18/2019

57/2019

Neuvedené

Alena Galbavá, Obrancov mieru 68, 080 01 Prešov

Obec Malcov

25.10.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo z 27.9.2019

58/2019

Neuvedené

R.M.F., s.r.o.

Obec Malcov

25.10.2019

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

59/2019

Neuvedené

Lenka Hujdičová, Poloreckého 2701/9, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

28.10.2019

Zmluvao dielo č. JM1903 na vypracovanie projektovej dokumentácie

59/2019/A

Neuvedené

Projekt JM s.r.o.

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: