Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2020

Dohoda

34/2020

Neuvedené

MIVASOFT, spo. s r.o.

Obec Malcov

13.08.2020

Zmluva o prenájme KD

35/2020

Neuvedené

Andrej Oslacký

Obec Malcov

24.08.2020

Zmluva o dielo

36/2020

Neuvedené

STACH s.r.o.

Obec Malcov

28.08.2020

Nájomná zmluva

37/2020

Neuvedené

Mária Malegová

Obec Malcov

07.09.2020

Nájomná zmluva

38/2020

Neuvedené

Jana Cingeľová

Obec Malcov

07.09.2020

Zmluva o prenájme

39/2020

Neuvedené

Ľudovít Bilý

Obec Malcov

10.09.2020

Nájomná zmluva

40/2020

Neuvedené

Radoslav Bocko

Obec Malcov

17.09.2020

Nájomná zmluva

41/2020

Neuvedené

Dominik Kačmár

Obec Malcov

18.09.2020

Kúpna zmluva

42/2020

Neuvedené

SOROKA s.r.o., Beloveža 227, 08614 Hažlín

Obec Malcov

22.09.2020

Nájomná zmluva

43/2020

Neuvedené

Maroš Michalčin

Obec Malcov

24.09.2020

Nájomná zmluva

44/2020

Neuvedené

Nataša Dubovecká

Obec Malcov

28.09.2020

Poistná zmluva

45/2020

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Malcov

21.10.2020

Zmluva o dielo

46/2020

Neuvedené

BM PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Obec Malcov

23.10.2020

Zmluvia o dielo

47/2020

15 000,00 EUR Pätnásťtisíc

VodoKap-SK, s.r.o., Jarková 28, 080 01 Prešov

Obec Malcov

26.10.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP

48/2020

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Malcov

30.10.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

49/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

12.11.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

50/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

13.11.2020

Zmluva o dielo

51/2020

Neuvedené

PETIMA, s.r.o., Pod lesíkom 453/7, 082 22 Šarišské Michaľany

Obec Malcov

13.11.2020

Zmluva o dielo

52/2020

Neuvedené

Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 080 01 Prešov

Obec Malcov

13.11.2020

Mandátna zmluva č. 1/SD/2019

53/2020

Neuvedené

Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 41, 080 01 Prešov

Obec Malcov

18.11.2020

Zmluva o stravovaní cudzích stravníkov

54/2020

Neuvedené

Základná škola v Malcove

Obec Malcov

23.11.2020

Dodatok k Zmluve o spolupráci

55/2020

Neuvedené

Implementačná agentúra MPSVaR

Obec Malcov

23.11.2020

Zmluva o manažmente projektu

56/2020

Neuvedené

LOBEN, s.r.o.

Obec Malcov

26.11.2020

Zmluva o výpožičke

57/2020

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Malcov

02.12.2020

Dohoda č. 20/34/012/40

58/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: