Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.10.2019

Zmluva o nájme hnuteľných vecí

60/2019

Neuvedené

COFFE SPORT BAR, s. r. o.

Obec Malcov

29.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

61/2019

Neuvedené

Kick box club Bardejov

Obec Malcov

29.10.2019

Kúpna zmluva

62/2019

Neuvedené

Ing. Anna Džambová

Obec Malcov

31.10.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

63/2019

Neuvedené

Tomáš Cingeľ

Obec Malcov

06.11.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

64/2019

Neuvedené

DHZ

Obec Malcov

14.11.2019

Zmluva č. 254/2019/OO o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

65/2019

6 000,00 EUR Šesťtisíc

Okresný úrad Prešov

Obec Malcov

21.11.2019

Kúpna zmluva - notárska zápisnica

66/2019

Neuvedené

Radoslav Bocko

Obec Malcov

22.11.2019

Dodatok č. k ZoD

66/2019/A

Neuvedené

Projekt JM s.r.o.

Obec Malcov

26.11.2019

Poistná zmluva

67/2019

Neuvedené

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Malcov

27.11.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu

68/2019

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

06.12.2019

Dodatok k zmluve

69/2019

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Malcov

16.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

70/2019

Neuvedené

JOZEF BEŇA - KOTVA, Pod papierňou 1486/36, 08501 Bardejov

Obec Malcov

16.12.2019

Nájomná zmluva

71/2019

Neuvedené

Ján Hrinko

Obec Malcov

18.12.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

72/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

18.12.2019

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

73/2019

Neuvedené

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

20.12.2019

Nájomná zmluva

74/2019

Neuvedené

Dávid Grela

Obec Malcov

31.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

75/2019

Neuvedené

DHZ

Obec Malcov

07.01.2020

Zmluva o dielo

1/2020

Neuvedené

DOD-ART, s.r.o., Gerlachov 38, 086 04 Kružlov

Obec Malcov

07.01.2020

Mandátna zmluva

2/2020

3 600,00 EUR Tritisícšesťsto

HRD Projex, s.r.o.

Obec Malcov

24.01.2020

Dodatok č. 2 k ZoD

3/2020

Neuvedené

GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Obec Malcov

24.01.2020

Kúpna zmluva

4/2020

Neuvedené

Jozef Džamba, Helena Prusáková

Obec Malcov

24.01.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

1/A/2020

Neuvedené

DOD-ART, s.r.o., Gerlachov 38, 086 04 Kružlov

Obec Malcov

27.01.2020

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania cestifikátov

5/2020

Neuvedené

Disig, a.s.

Obec Malcov

27.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6/2020

Neuvedené

TJ Javorina Malcov

Obec Malcov

06.02.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

7/2020

700,00 EUR Sedemsto

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malcov

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: