Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.04.2019

DF2019/3097

bonus

-3,30 EUR

MILK - AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov

Obec Malcov

19.07.2019

DF2019/3160

prístup k vode v RO-NFP 140818-2

9 271,20 EUR

Pozemné staviteľstvo, a.s., Slovenská 15A/11018, 080 01 Prešov

Obec Malcov

19.07.2019

DF2019/3201

odpad

948,36 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

19.07.2019

DF2019/3202

odpad

30,00 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

19.07.2019

DF2019/3203

zhrabky z hrablíc

6,84 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

19.07.2019

DF2019/3204

odpad

384,79 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

22.08.2019

DF2019/3192

externý manažment-rek.OcU, KD a MŠ

2 031,20 EUR

Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 080 01 Prešov

Obec Malcov

22.08.2019

DF2019/3193

stav.dozor-rek.OcU, KD a MŠ

2 741,20 EUR

Ing. Peter Ferenc

Obec Malcov

22.08.2019

DF2019/3194

rekonštrukcia OcU, KD a MŠ

486 676,58 EUR

Ing. Viliam Čech

Obec Malcov

22.08.2019

DF2019/3225

propagačné predmety

47,52 EUR

EXO TECHNOLOGIES spol. s r. o., Garbiarska 3, 06401 Stará Ľubovňa

Obec Malcov

22.08.2019

DF2019/3226

bonus

-2,67 EUR

MILK - AGRO s.r.o., Čapajevova 36, 08046 Prešov

Obec Malcov

23.10.2019

DF2019/3278

vykurovanie OcU, KD a MŠ

634 427,02 EUR

Ing. Viliam Čech

Obec Malcov

23.10.2019

DF2019/3279

vykurovanie budov OcU, KD a MŠ

3 568,90 EUR

Ing. Peter Ferenc

Obec Malcov

23.10.2019

DF2019/3280

externý.man.na vykurovanie OcU, KD a MŠ

995,29 EUR

Enviroprojekt, s.r.o., Kuzmányho 5, 080 01 Prešov

Obec Malcov

23.10.2019

DF2019/3294

poplatok za pripojenie

216,36 EUR

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3326

stavebný dozor - rek.Ocu, KD a MŠ

525,10 EUR

Ing. Peter Ferenc

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3327

stavebný dozor - rek. Ocu, KD a MŠ

2 002,50 EUR

Ing. Peter Ferenc

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3328

stavebné práce - rek.OcU, KD a MŠ

93 381,41 EUR

Ing. Viliam Čech

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3329

stavebné práce - rek.OcU, KD a MŠ

355 275,60 EUR

Ing. Viliam Čech

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3333

pripojenie OM

505,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3350

odpad

359,09 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3351

odpad

980,76 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3352

odpad

30,00 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

21.11.2019

DF2019/3353

zhrabky z hrablíc

6,84 EUR

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

07.01.2020

DF2019/3366

služby

13,90 EUR

T-Com a.s., Karadžičová 10, 82513 Bratislava

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: