Navigácia

Obsah

Organizačná štruktúra Únie žien v Malcove

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     V roku 2018 na výročnej členskej schôdzi bol členkami výboru zvolený výbor v nasledovnom zložení:

 

     Predsedníčka: Marcela Džambová

     Podpredsedníčka: Oľga Ronďošová

     Pokladníčka: Mgr. Mária Kramárová

     Kronikárka: Mária Bľandová

     Členky: Renáta Habiňáková

                   Mária Hajmacherová

                   Alena Poláková

                   Dana Richveisová