Navigácia

Obsah

 

Obecná knižnica Malcov bola v roku 2020 úspešná pri získavaní dotácií z Fondu na podporu umenia  na nákup knižného fondu. Čerpanie finančných prostriedkov sa začalo realizovať až v marci 2021 a následne v apríli 2021.

 

Našu knižnicu sme obohatili o 152 knižných jednotiek, a to v pomere:

 

krásna literatúra pre deti a mládež – 61 kníh

náučná literatúra pre deti a mládež – 11 kníh

krásna literatúra pre dospelých –  57 kníh

náučná literatúra pre dospelých – 23 kníh

 

Veríme, že každý čitateľ a návštevník našej knižnice si nájde to svoje.

.