Obsah

09.10.2022 Poďakovanie

za dlhoročnú prácu v prospech staršej generácie v obci
pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším