Navigácia

Obsah

VZNIK ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE JEDNOTY DOCHODCOV SLOVENSKA V MALCOVE

-------------------------------------------------------------

 

     V  našej obci v r. 1972 p. Milan Ščerbatý založil organizáciu dôchodcov a invalidov pod názvom Združenie zväzu invalidov Základná organizácia Malcov. Prvým predsedom sa stal pán Michal Ondečko. Činnosť organizácie bola zameraná hlavne na prednášky s lekárskou tematikou, poznávacie výlety do Tatier, kúpeľných miest a na organizáciu spoločenských stretnutí v miestnom kultúrnom dome. V ďalšom období organizácia prešla rôznymi zmenami názvov: organizácia dôchodcov a invalidov, združenie zväzu slovenských invalidov, zväz invalidov, združenie zväzov zdravotnej postihnutých, zväz postihnutých civilizačnými chorobami.

V dostupnej dokumentácii sa spomínajú mená Lýdia Kovalčíková, predsedníčka, ďalej Petreková, Lukáč, Jakub, Lukáčová, Miháľ a Kramár, ktorí boli členmi výboru a revíznej komisie.

 

     Revolučné vrenie z konca osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia vyvolalo potrebu vzniku organizácie, ktorá by hájila záujmy jednej z najväčších skupín obyvateľstva v štáte – dôchodcov. Už 16.12.1989, teda mesiac po revolúcii, bol v tlači uverejnený článok „Tvorí sa jednota dôchodcov“. Autor článku Ing. Ladislav Sedlár, CSc. vyzval seniorov k spoluúčasti pri jej tvorbe. Dňa 3.1.1990 boli na Ministerstve vnútra a životného prostredia SR schválené Stanovy Jednoty dôchodcov Slovenska. Dňa 10.1.1990 sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie. Jednota dôchodcov Slovenska sa podujala na ochranu záujmov a zabezpečenie potrieb a sociálnych istôt pre starších občanov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, náboženské presvedčenie a národnostnú príslušnosť.

     Dňa 26.4.1990 ustanovujúcou členskou schôdzou bola v Malcove založená Základná organizácia. Predsedom sa stal Juraj Gduľa.