Obsah

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Malcove

(t.j. občianske združenie s potvrdenou činnosťou v zmysle zákona 83/1990 Zb.)

IČO 008970193316

Sídlo Malcov 180, 086 06 Malcov

 

 

Zloženie orgánov ZO od konania výročnej členskej schôdze dňa 20.3.2022:

 

Výbor

Predseda                Ján Drotár  tel. 0903607835    

Podpredsedníčka  Anna Kaščáková

Pokladníčka           Oľga Molčanová

Členka                     Mária Mlynaričová

Člen                         Valentín Šoltés

 

Revízna komisia

Predseda               Mária Džundová

Člen                       Juraj Petrek

Členka                   Anna Kmecová