Obsah

Z histórie základnej školy

 

     Obec Malcov sa rozhodla postaviť  v roku 1940 novú školskú budovu, vyučovanie sa začalo v roku 1943. Naši starí rodičia sa učili v drevených barakoch. 

 

 

Staré baráky

Vo vývoji základného školstva v Malcove boli dôležité nasledovné medzníky :

26.3.1945 - zriadenie prvej ruskej meštianskej školy, taktiež bola zriadená ľudová škola s vyučovacím jazykom ruským – dve triedy, tretia trieda bola slovenská pobočka

r. 1946      - zriadenie štátnej ľudovej školy slovenskej

r. 1947      - otvorenie meštianskej školy s jazykom slovenským ako pobočky ruskej, poverená riaditeľka ruskej a slovenskej školy Mária Leštinská

01.01.1949 - zriadenie samostatnej školy s vyučovacím jazykom slovenským pre 6. – 8. ročník, riaditeľom bol Andrej Lipták

r. 1950      -  v obci boli dve školy s ročníkom 6. – 8. a trojtriedna národná škola s ročníkom 1. – 5., ktorej riaditeľom bol Ján Perát, neskôr Štefan Perger. Na slovenskej škole bol riaditeľom Andrej Tej, neskôr Jozefína Cisáriková a od roku 1951 Ján Hrušovský. Na ruskej škole bol riaditeľom Eugen Olejár, potom Gizela Mydlíková a od roku 1951 Štefan Matejovský

r. 1954      - všetky školy boli zlúčené pod spoločné riaditeľstvo, riaditeľom školy bol Ján Hrušovský

r. 1959 – 1962 - postavená ďalšia školská budova

r. 1965        - riaditeľom školy sa stal Jozef Molčan

01.05.1991 - riaditeľkou školy sa stala Anna Steranková

07.10.1991 - otvorenie novej budovy školskej jedálne

r. 1995        - začalo sa vyučovanie v novej budove

01.12.1995 - riaditeľom školy sa stal Mgr. Jozef Harňák

01.04.2002 - základná škola sa stala právnym subjektom, zriaďovateľom je obec, škola je samostatná rozpočtová organizácia

01.04.2003 -  začala sa výstavba telocvične, investorom stavby bola obec  Malcov

20.01.2004 - odovzdanie budovy telocvične do užívania

1.3.2013 - riaditeľkou ZŠ sa stala Mgr. Viera Džundová