Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.07.2021

Zmluva o dielo

47/2021

Neuvedené

WSTUDIO77, s.r.o., 105, 086 06 Malcov

Obec Malcov

14.07.2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

49/2021

Neuvedené

innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

14.07.2021

Zmluva o prenájme KD

50/2021

Neuvedené

Miroslav Šveda

Obec Malcov

15.07.2021

Kúpna zmluva

51/2021

Neuvedené

Ing. Irena Halecká

Obec Malcov

20.07.2021

Dodatok č. 1 ZoD 01/05/PI/2021

52/2021

Neuvedené

REMER, a.s., Hřbitovní 429, 73961 Třínec - Staré Město

Obec Malcov

22.07.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP

53/2021

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Malcov

26.07.2021

Zmluva č. 852/2021/OPR

54/2021

Neuvedené

Prešovský samosprávny kraj

Obec Malcov

04.08.2021

Zmluva o prenájme KD

55/2021

Neuvedené

Anežka Cingeľová

Obec Malcov

19.08.2021

Zmluva o prenájme KD

56/2021

Neuvedené

Petreková Jana

Obec Malcov

20.08.2021

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít

57/2021

Neuvedené

Metodicko-pedagogické centrum

Obec Malcov

25.08.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

58/2021

Neuvedené

MŽP SR Bratislava

Obec Malcov

27.08.2021

Zmluva o prenájme KD

59/2021

Neuvedené

Mária Karchová

Obec Malcov

02.09.2021

Zmluva o stravovaní cudzích stavníkov v zariadení školského stavovania

60/2021

Neuvedené

Základná škola v Malcove

Obec Malcov

06.09.2021

Zmluva o prenájme KD

61/2021

Neuvedené

Ján Mihaľ

Obec Malcov

10.09.2021

Kúpna zmluva

62/2021

Neuvedené

Ján Lukáč

Obec Malcov

14.09.2021

Zmluva o nájme nebytového priestoru

63/2021

Neuvedené

MM-PRO GROUP, spol. s r.o.

Obec Malcov

14.09.2021

Zmluva o nájme pozemku

64/2021

Neuvedené

PAMOJA s.r.o.

Obec Malcov

14.09.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

65/2021

Neuvedené

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

01.10.2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

66/2021

Neuvedené

Ing. Irena Halecká

Obec Malcov

04.10.2021

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 607/128/2021/IÚ

67/2021

Neuvedené

VVS, a.s.

Obec Malcov

11.10.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO

68/2021

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Malcov

11.10.2021

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

69/2021

Neuvedené

TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Obec Malcov

18.10.2021

Kúpna zmluva

70/2021

Neuvedené

Reviľak, Gduľa, Mašlár, Rišková

Obec Malcov

03.11.2021

Zmluva o budúcej zmluve ozriadení vecného premena

71/2021

Neuvedené

VVS, a.s.

Obec Malcov

03.11.2021

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

72/2021

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: