Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

23/2021

Neuvedené

Obec Koprivnica

Obec Malcov

08.04.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

24/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Malcov

09.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

25/2021

Neuvedené

Obec Koprivnica

Obec Malcov

12.04.2021

Zámenná zmluva a zmluva o zriadení veché bremena

26/2021

Neuvedené

Kolega Ján

Obec Malcov

13.04.2021

Kúpna zmluva

27/2021

Neuvedené

Mgr. Peter Vasilega

Obec Malcov

16.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

28/2021

Neuvedené

Obec Koprivnica, 126, 086 45 Koprivnica

Obec Malcov

23.04.2021

Zamestnávateľská zmluva

29/2021

Neuvedené

NN - Tatry Sympatia, d.d.s., a.s.

Obec Malcov

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

30/2021

Neuvedené

Obec Koprivnica, 126, 086 45 Koprivnica

Obec Malcov

29.04.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

31/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Malcov

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

32/2021

Neuvedené

Obec Koprivnica, 126, 086 45 Koprivnica

Obec Malcov

05.05.2021

Zmluva o dielo č. 01/05/PI/2021

33/2021

Neuvedené

REMER, a.s., Hřbitovní 429, 73961 Třínec - Staré Město

Obec Malcov

12.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

34/2021

Neuvedené

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Malcov

14.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

35/2021

Neuvedené

Obec Koprivnica

Obec Malcov

31.05.2021

Zmluva o pripojení

36/2021

Neuvedené

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 810 00 Bratislava

Obec Malcov

31.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

37/2021

Neuvedené

TJ Javorina Malcov

Obec Malcov

01.06.2021

Kúpna zmluva

44/2021

Neuvedené

Katarína Džambová, 12, 08606 Malcov

Obec Malcov

02.06.2021

MANDÁTNA ZMLUVA č.1/SD/2021

38/2021

Neuvedené

Ing. Branislav Vojtek, Sibírska 41, 080 01 Prešov

Obec Malcov

03.06.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

39/2021

Neuvedené

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Malcov

Obec Malcov

09.06.2021

Nájomná zmluva

40/2021

Neuvedené

Sagansport s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov

Obec Malcov

18.06.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

41/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Malcov

21.06.2021

Zmluva o dielo

42/2021

Neuvedené

STACH s.r.o.

Obec Malcov

21.06.2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-408-014/2021

43/2021

Neuvedené

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR

Obec Malcov

24.06.2021

Zmluva o prenájme KD

45/2021

Neuvedené

Iveta Glovňová

Obec Malcov

02.07.2021

Notárska zápisnica

46/2021

Neuvedené

Džamba, Džambová,Petrek

Obec Malcov

06.07.2021

Zmluva o prenájme

48/2021

Neuvedené

Laura Mihaliková

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: