Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.08.2018

Mandátna zmluva

26/2018

300,00 EUR

TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 08001 Prešov

Obec Malcov

08.08.2018

Zmluva o grantovom účte

27/2018

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 01011 Žilina

Obec Malcov

10.09.2018

Mandátna zmluva č. 140818-2

29/2018

Neuvedené

Diervilla, spol. s r.o.

Obec Malcov

10.09.2018

Zmluva o poskytnutí NFP

30/2018

29 623,53 EUR Dvadsaťdeväťtisícšesťstodvadsaťtri 53/100

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Malcov

10.09.2018

Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb

31/2018

Neuvedené

GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Obec Malcov

19.09.2018

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre EU projekt "Školské ovocie"

32/2018

Neuvedené

HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice

Obec Malcov

21.09.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

33/2018

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto

Ing. Mária Kmeťová

Obec Malcov

24.09.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2017-19/H027

28/2018

1 555 405,42 EUR Jedenmiliónpäťstopäťdesiatpäťtisícštyristopäť Eur 42/100

MŽP SR Bratislava

Obec Malcov

01.10.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J027-222-13

34/2018

95 177,10 EUR Deväťdesiatpäťtisícstosedemdesiatsedem Eur a 10/100

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Malcov

16.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

35/2018

Neuvedené

Obec Snakov

Obec Malcov

23.11.2018

Zmluva o dielo č. 08/2018/DI

36/2018

Neuvedené

AGGER. s.r.o.

Obec Malcov

03.12.2018

Zmluva o dielo

37/2018

Neuvedené

Pozemné staviteľstvo, a.s., Slovenská 15A/11018, 080 01 Prešov

Obec Malcov

06.12.2018

Kúpna zmluva

38/2018

Neuvedené

Pozemné staviteľstvo, a.s.

Obec Malcov

27.12.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

39/2018

Neuvedené

Pozemné staviteľstvo, a.s., Slovenská 15A/11018, 080 01 Prešov

Obec Malcov

02.01.2019

Dodatok 1/2019 k zmluve

40/2018

Neuvedené

FURA s.r.o., SNP 77, 04442 Rozhanovce

Obec Malcov

09.01.2019

Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP19/01/006

1/2019

Neuvedené

KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice

Obec Malcov

11.01.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2/2019

Neuvedené

DHZ

Obec Malcov

15.01.2019

Zmluva o dielo

3/2019

Neuvedené

Enviroprojekt, s.r.o.

Obec Malcov

22.01.2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov

4/2019

Neuvedené

JOZEF BEŇA - KOTVA, Pod papierňou 1486/36, 08501 Bardejov

Obec Malcov

04.02.2019

Zmluva o pedagogickej praxi

5/2019

Neuvedené

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Obec Malcov

07.02.2019

Zmluva o dielo

6/2019

Neuvedené

EDUMI s.r.o., 256, 086 06 Malcov

Obec Malcov

11.02.2019

Zmluva o dielo

7/2019

Neuvedené

Ing. Viliam Čech

Obec Malcov

11.02.2019

Zmluva o dielo

8/2019

Neuvedené

Ing. Peter Ferenc

Obec Malcov

11.02.2019

Mandátna zmluva č. 1/2019

9/2019

Neuvedené

Ing. arch. Matej Škotta

Obec Malcov

11.02.2019

Zmluva o dielo č. 012019

10/2019

Neuvedené

AIP projekt, s.r.o.

Obec Malcov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: