Obsah

Vývoj názvu obce Malcov

 

     Prvý publikovaný súpis obcí z celého územia Slovenska, ktorý obsahuje vtedy používané názvy obcí, je z roku 1773, ako uvádza Mlynaričová Ľ. (MALCOV, 2006).

     Z 18. storočia pochádza lexikón a atlas od J.M. Korabinského (1786) a tiež rozsiahly miestopisný slovník A. Vályiho. Na zaičatku 19. storočia vznikla znamenitá mapa a podrobný súpis miestnych a iných zemepisných názvov od J. Lipského (Repertórium, 1808). 

     V histórii vývoja názvu obce Malcov sa uvádzajú nasledovné názvy:

Podľa Uličného, 1990:

rok: 1344, 1353 -          Malczou

        1410 -                   Malchuo

        1427 -                   Malchou

        1476 -                   Malcza

        1510 -                   Malcho

        1600 -                   Malczo (maďarizovaný tvar názvu obce Malcov,

 

podľa Majtána (1972):

rok: 1773 -                    Malczo, Malczuv

       1786 -                    Malczo, Malczow

       1808 -                    Malczó, Mácza, Malcow

       1863 - 1913           Malcó

       1920 -                    Maľcov

        1927 -                   Malcov.